Chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6

Hoàn trở nên chuỗi phản xạ chất hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 chuỗi phản xạ chất hóa học hidrocacbon, được Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ em thủ đô hà nội biên soạn, chuỗi phản xạ hùn chúng ta học viên ghi ghi nhớ đặc thù của những hidrocacbon đã và đang được học tập nhằm hoàn thiện chuỗi phản xạ một cơ hội tốt nhất có thể. Mời chúng ta tìm hiểu thêm.

  Hoàn trở nên chuỗi phản xạ chất hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6

  Bạn đang xem: Chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6

  1) 2CH4 overset{t^{circ } }{rightarrow} C2H2 + 3H2

  2) 2C2H2 overset{t^{circ }, xt, p}{rightarrow} C4H4

  3) CH≡C-CH=CH2 + 2H2 overset{Pd/PdCO_{3} ,t^{o} }{rightarrow} CH2=CH-CH=CH2

  4) C4H10 overset{t^{circ },xt }{rightarrow} C3H6 + CH4

  Một số chuỗi phản xạ cơ học thông thường gặp

  Bài 1: Hoàn trở nên những chuỗi phản xạ sau: CH3COONa → CH4 → C2H2 → C2H4→ C2H4Br2

  CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

  2CH4 → C2H2 + 3H2 (t = 1500 chừng С, thực hiện lạnh lẽo nhanh)

  C2H2 + H2 → C2H4 (Pd/PbCO3, to)

  C2H4 + Br2 → C2H4Br2

  Bài 2. Hoàn trở nên những chuỗi phản xạ sau: CH4 → C2H2 → C4H4 → C4H6 → polibutadien

  2CH4 → C2H2 + 3H2 (t = 1500 chừng С, thực hiện lạnh lẽo nhanh)

  2C2H2 → C4H4

  C4H4 + H2 → C4H6

  n(CH2=CH−CH=CH2 )→ (CH2−CH=CH−CH2−)n

  Bài 3. Hoàn trở nên những chuỗi phản xạ sau: CH4 → C2H2→ Vinyl clorua → PVC

  2CH4 → C2H2 + 3H2

  C2H2 + HCl → C2H3Cl

  nCH2=CHCl → (−CH2−CHCl−)n

  Bài 4. Hoàn trở nên chuỗi phản xạ sau: C4H8 → C4H10 → CH4 → C2H2 → C4H4 → CAg=CAg 

  C4H8 + H2 overset{Ni,t^{o} }{rightarrow}C4H10

  C4H10overset{Ni,t^{o} }{rightarrow} CH4 + C3H6

  2CH4overset{1500{o}C, lln }{rightarrow}C2H2 + 3H2

  2C2H2overset{xt, p,t^{o} }{rightarrow}C4H4

  C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2NH4NO3

  Câu chất vấn trắc nghiệm áp dụng liên quan 

  Câu 1. Ankan X đem công thức phân tử C5H12. Clo hóa X, nhận được 4 thành phầm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là

  A. 2,2-đimetylpropan

  B. 2- metylbutan

  C. pentan

  D. 2- đimetylpropan

  Câu 2. Ankan X đem công thức phân tử C6H14. Clo hóa X, nhận được 4 thành phầm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là

  A. 2,2-đimetylbutan

  B. 3- metylpentan

  C. hexan

  D. 2,3- đimetylbutan

  Câu 3. Một hiđrocacbon X nằm trong phù hợp với axit HCl theo đòi tỷ trọng mol 1 : 1 tạo ra thành phầm đem bộ phận lượng clo là 45,223 %. Công thức phân tử của X là

  A.C4H8

  B. C3H6

  C. C3H8

  D. C2H4

  Câu 4. Cho Hiđrocacbon X phản xạ với brom(trong dung dịch) theo đòi tỷ trọng mol 1 : 1 thì được hóa học cơ học Y(chứ 74,08% brom về khối lượng). Khi X phản xạ với HBr thì nhận được nhì thành phầm cơ học không giống nhau. Tên gọi của X là

  A. but-1-en

  B.etilen

  C. but-2-en.

  D. propilen

  Câu 5. Chất nào là tại đây ứng dụng với hỗn hợp AgNO3 vô NH3 tạo ra kết tủa?

  A. CH3 – CH = CH2

  B. CH2 – CH – CH = CH2.

  C. CH3 – C ≡ C – CH3

  D. CH3 – CH2 – C ≡ CH2

  Xem thêm: Nghề quá hot: Lương thử việc đã 20 triệu/tháng, không cần bằng cấp vẫn dư sức mua nhà sắm xe

  Câu 6. Chất nào là tại đây đem đồng phân hình học?

  A. CH2 = CH – CH2 – CH3

  B. CH3 – CH – C(CH3)2.

  C. CH3 – CH = CH – CH2 – CH3

  D. (CH3)2 – CH – CH = CH2

  Câu 7. Ba hiđrocacbon X, Y, Z tiếp nối nhau vô sản phẩm đồng đẳng, vô bại lượng phân tử Z gấp hai lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol hóa học Y,thành phầm Lúc hít vào trọn vẹn vô hỗn hợp Ca(OH)2 dư, nhận được số gam kết tủa là

  A.30 gam

  B. 10gam

  C. 40 gam

  D. đôi mươi gam

  Câu 8. Dẫn kể từ từ 6,72 lit (đktc) láo lếu thích hợp X bao gồm etilen và propilen và hỗn hợp brom, hỗn hợp brom bị nhạt nhẽo màu sắc, và không tồn tại khí bay rời khỏi. Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ tắng 9,8 gam. Thành phần Xác Suất theo đòi thể tích của etilen vô X là

  A.50,00%

  B. 66,67%

  C. 57,14%

  D. 28,57%

  Câu 9. Hỗn thích hợp X bao gồm H2 và C2H4 đem tỷ khối đối với He là 3,75. Dẫn X qua loa nung rét, nhận được láo lếu thích hợp khí Y đem lượng đối với He là 5. Hiệu xuất của phẩn ứng hiđro hóa la

  A. 20%

  B. 25%

  C. 50%

  D. 40%

  Câu 10. Chất nào là tại đây đem đồng phân hình học?

  A. but-1-en

  B. but-2-en.

  C. 1,2-dicloetan

  D. 2-clopropen

  …………….

  Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết

  1B 2B 3B 4A 5D
  6C 7A 8B 9C 10B

  Câu 7. 

  Phân tử Z rộng lớn phân tử X 2 group CH2 → MZ = MX + 28

  → MZ = 2MX → 2MX = MX + 28 → MX = 28 → X là C2H4

  Câu 8. 

  C2H4: x mol; C3H6: nó mol

  ⇒x + nó = 0,3 mol (1)

  mdung dịch sau phản xạ tăng = mX

  ⇒ 28x + 42y = 9,8 (2)

  Từ (1)(2) ⇒ x = 0,2 mol; nó = 0,1 mol

  %VC2H4 = 0,2 : 0,3. 100% = 66,67%

  Câu 9. 

  MX = 15 ⇒ nH2 : nC2H4 = 1 : 1 (Hiệu suất tính theo đòi một trong các 2)

  Giả sử X đem 1mol H2 và 1 mol C2H4

  H2 + C2H4 overset{t^{circ } }{rightarrow}  C2H6

  Bảo toàn khối lượng: mX = mY

  ⇒ CnH2n-2

  ⇒ nY = 2 : 4/3 = 1,5 mol

  Ta đem n khí tách = nX – nY = nH2 pư = 2 – 1,5 = 0,5 mol

  ⇒ H% = 0,5 : 1. 100% = 50%

  Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ em thủ đô hà nội tiếp tục gửi cho tới các bạn phương trình chất hóa học Hoàn trở nên chuỗi phản xạ chất hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6, Lúc phân bỏ CH4 tạo nên C2H2, rất có thể thấy đấy là phản xạ pha trộn axetilen kể từ metan những các bạn sẽ đặc biệt hoặc gặp gỡ trong số dạng bài xích tập dượt pha trộn và chuỗi phản xạ chất hóa học. Hy vọng với tư liệu này tiếp tục cung ứng những vấn đề quan trọng mang đến chúng ta.

  Ngoài rời khỏi, Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ em thủ đô hà nội tiếp tục xây dựng group share tư liệu học hành trung học phổ thông không lấy phí bên trên Facebook: Tài liệu học hành lớp 11. Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm rất có thể cảm nhận được những tư liệu tiên tiến nhất.

  Chúc chúng ta học hành chất lượng tốt.

  Xem thêm: 9 trường hợp bắt buộc phải đổi Giấy phép lái xe trong năm 2023 kẻo bị CSGT phạt nặng