Chi tiết học phí năm học 2023 - 2024 của các tỉnh thành trên cả nước: Có 4 địa phương miễn 100% học phí

Hiện ni, thật nhiều địa hạt vẫn đầu tiên công tía tiền học phí năm học tập 2023 - 2024, vô tê liệt đem một số trong những tỉnh, trở nên miễn 100% tiền học phí mang đến học viên kể từ mần nin thiếu nhi cho tới trung học phổ thông.

Bắc Giang

Bạn đang xem: Chi tiết học phí năm học 2023 - 2024 của các tỉnh thành trên cả nước: Có 4 địa phương miễn 100% học phí

Học phí cho những cấp cho học tập rõ ràng như sau:

- Mầm non - Tiểu học: Thành thị 320.000 đồng/tháng, vùng quê 130.000 đồng/tháng, miền núi 95.000 đồng/tháng.

- THCS: Thành thị 320.000 đồng/tháng, vùng quê 105.000 đồng/tháng, miền núi 55.000 đồng/tháng.

- THPT: Thành thị: 320.000 đồng/tháng, vùng quê 215.000 đồng/tháng, miền núi 105.000 đồng/tháng.

Bắc Ninh

- Mầm non, Tiểu học: Thành thị 300.000 đồng/tháng, vùng quê 100.000 đồng/tháng.

- THCS: Thành thị: 300.000 đồng/tháng, n ông thôn 100.000 đồng/tháng.

- THPT: Thành thị: 300.000 đồng/tháng, vùng quê 200.000 đồng/tháng.

hoc-phi-2023-2024-01

Hà Nội

- Mầm non, Tiểu học tập và THCS: Thành thị: 300.000 đồng/tháng, nông thôn: 100.000 đồng/tháng, miền núi: 50.000 đồng/tháng.

- THPT: Thành thị 300.000 đồng/tháng, Nông thôn 200.000 đồng/tháng, miền núi 100.000 đồng/tháng.

Vĩnh Phúc

Mầm non, Tiểu học tập, trung học cơ sở, THPT: Thành thị 300.000 đồng/tháng, vùng quê 100.000 đồng/tháng, miền núi 50.000 đồng/tháng.

Nghệ An

Mầm non, Tiểu học tập, THCS: Thành thị 315.000 đồng/tháng, vùng quê 105.000 đồng/tháng, miền núi 52.000 đồng/tháng.

THPT: Thành thị 315.000 đồng/tháng, vùng quê 210.000 đồng/tháng, miền núi 105.000 đồng/tháng.

Lâm Đồng

Mầm non, Tiểu học tập, THCS: Thành thị 300.000 đồng/tháng, vùng quê 100.000 đồng/tháng, miền núi 50.000 đồng/tháng.

THPT: Thành thị 300.000 đồng/tháng, vùng quê 200.000 đồng/tháng, miền núi 100.000 đồng/tháng.

Gia Lai

Mầm non, Tiểu học tập, THCS: Khu vực I: 60.000 đồng/tháng, chống II 55.000 đồng/tháng, chống III: 50.000 đồng/tháng, miền núi 66.000 đồng/tháng.

THPT: Khu vực I 110.000 đồng/tháng, chống II: 105.000 đồng/tháng, chống III 100.000 đồng/tháng, miền núi115.000 đồng/tháng.

Long An

Mầm non, Tiểu học tập, THCS: Thành thị 300.000  đồng/tháng, vùng quê 100.000 đồng/tháng.

THPT: Thành thị 300.000 đồng/tháng, vùng quê 200.000 đồng/tháng.

Bình Dương

Mầm non, Tiểu học tập, trung học cơ sở, THPT: Thành thị 300.000  đồng/tháng, vùng quê 100.000 đồng/tháng.

Bình Thuận

Mầm non, Tiểu học: Thành thị 300.000 - 390.000 đồng/tháng, vùng quê 100.000 đồng/tháng, miền núi 50.000 đồng/tháng.

THCS: Thành thị 300.000 đồng/tháng, vùng quê 100.000 đồng/tháng, miền núi 50.000 đồng/tháng.

THPT: Thành thị 300.000 đồng/tháng, vùng quê 200.000 đồng/tháng, miền núi 100.000 đồng/tháng.

Điện Biên

Mầm non, Tiểu học tập, THCS: 50.000 đồng/tháng.

THPT: 100.000 đồng/tháng

Đồng Nai

Mầm non, Tiểu học tập, THCS: Thành thị 300.000 đồng/tháng, nông thôn: 100.000 đồng/tháng, miền núi 50.000 đồng/tháng.

THPT: Thành thị 300.000 đồng/tháng, vùng quê 200.000 đồng/tháng, miền núi 100.000 đồng/tháng.

Hải Dương

Mầm non, Tiểu học tập, THCS: Thành thị 135.000 - 165.000 đồng/tháng, nông thôn: 105.000 - 125.000 đồng/tháng, miền núi 60.000 đồng/tháng.

THCS: Thành thị 105.000 đồng/tháng, vùng quê 85.000 đồng/tháng, miền núi 60.000 đồng/tháng.

THPT: Thành thị 135.000 đồng/tháng, vùng quê 105.000 đồng/tháng, miền núi 60.000 đồng/tháng.

Empty

Hòa Bình

Mầm non, Tiểu học:  Vùng I: 53.000 - 59.000 đồng/tháng, vùng II 52.000 - 54.000 đồng/tháng, vùng III 50.000 - 52.000 đồng/tháng.

THCS: Vùng I 53.000 - 55.000 đồng/tháng, vùng II 52.000 - 53.000 đồng/tháng, vùng III 50.000 - 51.000 đồng/tháng.

THPT: Vùng I 104.000 - 106.000 đồng/tháng, vùng II 102.000 - 103.000 đồng/tháng, vùng III 100.000 - 101.000 đồng/tháng.

Kon Tum

Mầm non, Tiểu học: Vùng I 53.000 - 59.000 đồng/tháng, vùng II: 52.000 - 54.000 đồng/tháng, vùng III: 50.000 - 52.000 đồng/tháng

THSC: Vùng I 90.000 đồng/tháng, vùng II 70.000 đồng/tháng, vùng III 50.000 đồng/tháng.

THPT: Vùng I 140.000 đồng/tháng, vùng II 120.000 đồng/tháng, vùng III 100.000 đồng/tháng.

Lai Châu

Xem thêm: Loại cá nên ăn nhiều vào mùa đông, bổ phế trị ho cực tốt, thịt mềm lại rất giàu dinh dưỡng

Mầm non, Tiểu học tập, THCS: Tại phường, yhị trấn: 60.000 đồng/tháng, bên trên xã: 50.000 đồng/tháng.

THPT: Tại phường, thị trấn: 110.000 đồng/tháng, bên trên xã: 100.000 đồng/tháng.

Lạng Sơn

Mầm non, Tiểu học tập, THCS: Phường nằm trong TP. Hồ Chí Minh Lạng Sơn: 300.000 đồng/tháng, thị xã những thị trấn, xã nằm trong TP. Hồ Chí Minh Thành Phố Lạng Sơn 100.000 đồng/tháng, những xã còn lại: 50.000.

THPT: Phường nằm trong TP. Hồ Chí Minh Thành Phố Lạng Sơn 300.000 đồng/tháng, thị xã những thị trấn, xã nằm trong TP. Hồ Chí Minh Thành Phố Lạng Sơn 200.000 đồng/tháng, những xã sót lại 100.000 đồng/tháng.

Lâm Đồng

Mầm non, Tiểu học tập, THCS: Thành thị 300.000 đồng/tháng, nông thôn 100.000 đồng/tháng, miền núi 50.000 đồng/tháng.

THPT: Thành thị 300.000 đồng/tháng, vùng quê 200.000 đồng/tháng, miền núi 100.000 đồng/tháng.

Long An

Mầm non, Tiểu học tập, THCS: Thành thị 300.000 đồng/tháng, vùng quê 100.000 đồng/tháng.

THPT: Thành thị 300.000 đồng/tháng, vùng quê 200.000 đồng/tháng.

Nghệ An

Mầm non, Tiểu học: Từ 45.000 đồng/tháng cho tới 280.000 đồng/tháng.

THCS: Từ 35.000 đồng/tháng đến 130.000 đồng/tháng.

THPT: Từ 45.000 đồng/tháng cho tới 230.000 đồng/tháng.

Ninh Bình

Mầm non, Tiểu học: Thành thị 300.000 đồng/tháng, vùng quê 100.000 đồng/tháng, miền núi 50.000 - 57.000 đồng/tháng.

THCS: Thành thị 300.000 đồng/tháng, vùng quê 100.000 đồng/tháng, miền núi 50.000 đồng/tháng.

THPT: Thành thị 300.000 đồng/tháng, nông thôn: 00.000, miền núi 100.000 đồng/tháng.

Ninh Thuận

- Vùng I: Mầm non (300.000-330.000 đồng/tháng); Tiểu học tập (300.000 đồng/tháng),

- Vùng II: Mầm non (100.000 - 110.000 đồng/tháng), Tiểu học tập (100.000 đồng/tháng), 

- Vùng III: Mầm non (50.000 - 55.000 đồng/tháng); Tiểu học tập (50.000 đồng/tháng)

THCS: Vùng I 300.000 đồng/tháng, vùng II: 100.000 đồng/tháng, vùng III 50.000 đồng/tháng.

THPT: Vùng I 300.000 đồng/tháng, Vùng II 200.000 đồng/tháng, vùng III 100.000 đồng/tháng.

Phú Thọ

Mầm non, Tiểu học: Thành thị 255.000 đồng/tháng, vùng quê 120.000 đồng/tháng, miền núi 65.000 đồng/tháng.

THCS: Thành thị 160.000 đồng/tháng, nông thôn: 65.000 đồng/tháng, miền núi 35.000 đồng/tháng.

THPT: Thành thị 190.000 đồng/tháng, vùng quê 80.000 đồng/tháng, miền núi 40.000 đồng/tháng.

Quảng Nam

Mầm non, Tiểu học tập, THCS: Thành thị 300.000 đồng/tháng, vùng quê 100.000 đồng/tháng, miền núi 50.000 đồng/tháng.

THPT: Thành thị 300.000 đồng/tháng, vùng quê 200.000 đồng/tháng, miền núi 100.000 đồng/tháng.

Quảng Trị

Mầm non, Tiểu học: Thành thị 165.000 đồng/tháng, vùng quê 66.000 đồng/tháng, miền núi 33.000 đồng/tháng.

THCS: Thành thị 120.000 đồng/tháng, vùng quê 48.000 đồng/tháng, miền núi 24.000 đồng/tháng.

THPT: Thành thị 150.000 đồng/tháng, vùng quê 60.000 đồng/tháng, miền núi 30.000 đồng/tháng.

Sơn La

Mầm non, Tiểu học: Phường, thị trấn: 38.000 đồng/tháng, xã khu vực I: đôi mươi.000 đồng/tháng, xã chống II: 15.000 đồng/tháng, Xã Khu vực III 12.000 đồng/tháng.

THCS: -Phường, thị xã 52.000 đồng/tháng, xã Khu vực I: 28.000 đồng/tháng, xã chống II đôi mươi.000 đồng/tháng, xã chống III 18.000 đồng/tháng.

THPT: Phường, thị xã 52.000 đồng/tháng, xã Khu vực I 28.000 đồng/tháng, xã chống II đôi mươi.000 đồng/tháng, xã chống III 18.000 đồng/tháng.

Tây Ninh

Mầm non, Tiểu học tập, THCS: Thành thị 300.000 đồng/tháng, nông thôn 100.000 đồng/tháng.

THPT: Thành thị 300.000 đồng/tháng, vùng quê 200.000 đồng/tháng.

Trà Vinh

Mầm non, Tiểu học tập, THCS: Thành thị 300.000 đồng/tháng, vùng quê 100.000 đồng/tháng, miền núi 50.000 đồng/tháng.

THPT: Thành thị 300.000 đồng/tháng, vùng quê 200.000 đồng/tháng, miền núi 100.000 đồng/tháng.

Tuyên Quang

Mầm non, Tiểu học: Thành thị 105.000 - 300.000 đồng/tháng, vùng quê 100.000 - 105.000 đồng/tháng, miền núi 50.000 - 117.000 đồng/tháng.

THCS: Thành thị 105.000 - 300.000 đồng/tháng, vùng quê 100.000 - 105.000 đồng/tháng, miền núi 50.000 - 107.000 đồng/tháng.

Xem thêm: Trong nhà trồng 4 cây cảnh này chẳng khác nào “có người giúp việc” chăm chỉ, nhà cửa luôn sạch sẽ, thơm tho

THPT: Thành thị 210.000 - 300.000 đồng/tháng, vùng quê 200.000 - 210.000 đồng/tháng, miền núi 100.000 - 215.000 đồng/tháng.

Các địa hạt miễn 100% tiền học phí mang đến học viên những cấp cho vô năm học tập 2023-2024 là Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Đà Nẵng và TP Hải Phòng, Hà Nam.

Trước tê liệt, năm học tập 2022-2023, toàn nước đem 7 tỉnh, TP. Hồ Chí Minh thông tin miễn tách tiền học phí mang đến học tập sinh là Quảng Bình, Cần Thơ, TP Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Ninh, Bắc Kạn và TP Hải Phòng.