Cách tính diện tích hình bình hành dễ dàng và nhanh chóng chính xác

Khái niệm diện tích S hình bình hành

Diện tích hình bình hành là toàn phần mặt mũi phẳng lì tao rất có thể thấy được của hình bình hành. Nó được xem bởi vì kích cỡ của mặt phẳng hình, là phần mặt mũi phẳng lì tao rất có thể phát hiện ra của hình bình hành. Để tính diện tích S hình bình hành, tất cả chúng ta dùng công thức tính diện tích S bởi vì tích của cạnh lòng nhân với độ cao.

Bạn đang xem: Cách tính diện tích hình bình hành dễ dàng và nhanh chóng chính xác

Công thức tính diện tích S hình bình hành

Để tính diện tích S hình bình hành, tao cần phải biết phỏng lâu năm lòng và phỏng cao của hình bình hành. Công thức tính diện tích S hình bình hành là:

Diện tích hình bình hành = phỏng lâu năm lòng x phỏng cao

Với lòng hình bình hành có tính lâu năm a và phỏng cao h của hình, tao rất có thể tính được diện tích S hình bình hành bởi vì công thức:

Diện tích hình bình hành = a x h

Ví dụ tính diện tích S hình bình hành

Ví dụ, nếu như lòng hình bình hành có tính lâu năm là 6cm và phỏng cao của hình là 8cm, tao rất có thể tính diện tích S hình bình hành như sau:

Diện tích hình bình hành = 6cm x 8cm = 48cm2

Vậy diện tích S hình bình hành là 48cm2.

Nguồn tham ô khảo

Thông tin cẩn được tìm hiểu thêm kể từ trang Wikipedia: https://vi.wikipedia.org/wiki/Hình_bình_hành.

Cách tính diện tích S hình bình hành lúc biết 2 lối chéo

Nếu chỉ biết phỏng lâu năm của hai tuyến phố chéo cánh thì ko thể tính được diện tích S hình bình hành. Thông thông thường, nhằm tính diện tích S hình bình hành lúc biết phỏng lâu năm hai tuyến phố chéo cánh, tao cần phải biết cả góc thân thiết hai tuyến phố chéo cánh.

Công thức tính diện tích S hình bình hành lúc biết hai tuyến phố chéo cánh là:

S = một nửa.c.d.sinα

Với:

 • c, d theo thứ tự là phỏng lâu năm của hai tuyến phố chéo cánh hình bình hành (cùng đơn vị chức năng đo).
 • α là góc tạo nên bởi vì hai tuyến phố chéo cánh.

Do cơ, nhằm tính diện tích S hình bình hành lúc biết hai tuyến phố chéo cánh, tất cả chúng ta cần phải biết độ quý hiếm của hai tuyến phố chéo cánh và góc thân thiết bọn chúng.

Phương pháp ghi nhớ công thức tính diện tích S, chu vi hình bình hành

Thường xuyên thực hiện bài xích tập luyện, ngoài giúp chúng ta thạo dạng toán, ghi nhớ được công thức, hiểu kĩ được yếu tố. Hơn nữa, còn khiến cho tao dành được trí tuệ xử lý yếu tố khôn xiết đảm bảo chất lượng.

Phương pháp ghi nhớ công thức tính diện tích S, chu vi hình bình hành
Phương pháp ghi nhớ công thức tính diện tích S, chu vi hình bình hành

Mẫu thơ về công thức tính diện tích S, chu vi hình bình h

Tính chu vi hình bình hành

Chu vi của một hình bình hành bởi vì nhì chuyến tổng phỏng lâu năm của một cặp cạnh kề nhau ngẫu nhiên. Nói cách tiếp, chu vi hình bình hành là tổng phỏng lâu năm của 4 cạnh hình bình hành. Công thức rõ ràng như sau:

C = 2 x (a+b)

Trong đó:

 • C là chu vi hình bình hành.
 • a và b là cặp cạnh kề nhau của hình bình hành.

Ví dụ, cho 1 hình bình hành ABCD đem nhì cạnh a và b theo thứ tự là 5 centimet và 7 centimet. Ta đem chu vi của hình bình hành là:

C = (5 + 7) x 2 = 24 cm

Ví dụ không giống, cho 1 hình bình hành ABCD đem nhì cạnh a và b theo thứ tự là 9 centimet và 6 centimet. Ta đem chu vi của hình bình hành là:

C = (9 + 6) x 2 = 30 cm

Xem thêm: Ông bà tuổi này thì phước lành bám rễ sâu, con cháu hưng thịnh, 3 đời sau vẫn "ăn lộc" dài

Tính hóa học và tín hiệu nhận thấy hình bình hành

Hình bình hành là 1 hình tứ giác đem 2 cặp cạnh đối tuy nhiên song và đều nhau hoặc 1 cặp cạnh đối tuy nhiên song và đều nhau. Trong hình bình hành, nhì góc đối đều nhau và hai tuyến phố chéo cánh tiếp tục rời nhau bên trên trung điểm của từng lối. Hình bình hành là 1 dạng đặc trưng của hình thang.

Tính hóa học và tín hiệu nhận thấy hình bình hành
Tính hóa học và tín hiệu nhận thấy hình bình hành

Để nhận thấy hình bình hành, tao cần thiết để ý những tín hiệu như:

 • Tứ giác đem nhì cặp cạnh đối tuy nhiên song là hình bình hành
 • Tứ giác đem những cạnh đối đều nhau là hình bình hành
 • Tứ giác đem nhì cạnh đối vừa phải tuy nhiên song và vừa phải đều nhau là hình bình hành
 • Tứ giác đem những góc đối đều nhau là hình bình hành
 • Tứ giác đem hai tuyến phố chéo cánh rời nhau bên trên trung điểm của từng lối là hình bình hành
 • Hình thang đem nhì cạnh mặt mũi tuy nhiên song là hình bình hành
 • Hình thang đem nhì cạnh lòng đều nhau là hình bình hành

Những Note khi tính diện tích S, chu vi hình bình hành

Khi tính diện tích S và chu vi hình bình hành, tao cần thiết để ý đơn vị chức năng đo và đáp ứng lối cao và nhì cạnh kề nhau đều tiếp tục nằm trong đơn vị chức năng đo. Nếu ko, cần thiết thay đổi lại nhằm đáp ứng đo lường và tính toán đúng mực.

Bài tập luyện vận dụng công thức tính diện tích S và chu vi hình bình hành

Bài tập luyện 1: Tính diện tích S hình bình hành ABCD

Cho hình bình hành ABCD đem độ cao hạ xuống cạnh CD là 5 (đvđ), chiều lâu năm CD là 15 (đvđ). Ta có:

 • Chiều cao của hình bình hành: 5 (đvđ)
 • Độ lâu năm cạnh lòng của hình bình hành: 15 (đvđ)

Vậy diện tích S hình bình hành ABCD là: S (ABCD) = 5 x 15 = 75 (đvdt)

Bài tập luyện 2: Tính diện tích S mảnh đất nền ban đầu

Cho mảnh đất nền hình bình hành đem cạnh lòng là 47m, không ngừng mở rộng mảnh đất nền bằng phương pháp tăng những cạnh lòng của hình bình hành này thêm thắt 7m thì được mảnh đất nền hình bình hành mới nhất. Ta cần thiết tính diện tích S mảnh đất nền lúc đầu.

Bài giải:

 • Nửa chu vi hình bình hành ban đầu: (47/2)m = 23.5 (đvđ)
 • Nửa chu vi hình bình hành mới: [(47+7)/2]m = 27 (đvđ)

Từ cơ, tao rất có thể tính được độ cao của mảnh đất nền hình bình hành mới:

 • Chiều cao của mảnh đất nền hình bình hành mới: 5 (đvđ)
 • Độ lâu năm cạnh lòng của mảnh đất nền hình bình hành mới: 27 (đvđ)

Theo cơ, diện tích S mảnh đất nền hình hành mới: S = 5 x 27 = 135 (đvdt)

Do cơ, độ cao của mảnh đất nền lúc đầu là: 115/5 = 23 (đvđ). Vì thế, diện tích S mảnh đất nền hình bình hành lúc đầu là: S = 23 x 47 = 1081 (đvdt).

Bài tập luyện 3: Tính diện tích S hình bình hành tiếp tục biết chu vi

Cho hình bình hành đem chu vi là 480 (đvđ) và phỏng lâu năm cạnh lòng vội vàng 5 chuyến độ cao. Tính diện tích S hình bình hành cơ.

Bài giải:

 • Nửa chu vi hình bình hành là: (480/2) = 240
 • Từ cơ tao đem hệ phương trình:
 • 2a + b = 7
 • a + 3b = 15
 • Giải hệ phương trình bên trên tao được a = 9, b = -1.
 • Vậy phỏng lâu năm cạnh lòng hình bình hành lúc đầu là 9m, độ cao của hình bình hành lúc đầu là 5m.
 • Áp dụng công thức tính diện tích S hình bình hành, tao có:
 • Diện tích mảnh đất nền lúc đầu là S = a x h = 9 x 5 = 45 (m2).
 • Vậy diện tích S mảnh đất nền lúc đầu là 45m2.

Vì thế, chu vi của hình bình hành là: 2 x 95 = 190 (cm)

Theo đề bài xích, chu vi của hình bình hành là 190cm. Ta đem công thức tính chu vi hình bình hành:

Chu vi hình bình hành = 2 x (a + b) (với a, b theo thứ tự là phỏng lâu năm 2 cạnh kề của hình bình hành)

Ta đem 2a + 2b = 190
Vì a = 6h, b = 2h, nên 2a + 2b = 12h + 4h = 16h
Suy rời khỏi 16h = 190 → h = 11,875

Vậy độ cao của hình bình hành là: h = 11,875 (cm)
Cạnh kề của hình bình hành là: a = 6h = 71,25 (cm)
Vậy diện tích S hình bình hành là: S = ab = 71,25 x 11,875 = 846,09 (cm2)

Vậy diện tích S hình bình hành này đó là 846,09 (đvdt).

Xây dựng công thức tính diện tích S hình bình hành như vậy nào? – YouTube

Bạn đang được Xem Bài Viết : Cách tính diện tích S hình bình hành đơn giản dễ dàng và nhanh gọn với công thức chủ yếu xác

Xem thêm: 5 cây cảnh giúp gia chủ “đổi vận”, người giàu thường trồng trong nhà để xui xẻo đến mấy cũng vỗ cánh bay đi