Cách tìm ước chung lớn nhất của hai số Nhanh & Chính Xác

Công cụ mò mẫm Ước cộng đồng rộng lớn nhất của 2 số bất ngờ online, thẳng bên trên nền trang web, tương hỗ nhiều nền tảng. Chỉ cần thiết nhập vô những thông số.

Bạn đang xem: Cách tìm ước chung lớn nhất của hai số Nhanh & Chính Xác

ƯCLN( , )

với: a, b là những số bất ngờ cần thiết mò mẫm ước cộng đồng rộng lớn nhất

Ví dụ

ƯCLN(12, 30) = 6

Để mò mẫm Ước cộng đồng lớn số 1 của nhị số bất ngờ 12 và 30 trước tiên tao mò mẫm hội tụ những ước của 12 và 30.

Ư(12) = { 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 12 }

Ư(30) = { 1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 10 , 15 , 30 }

Dựa và sản phẩm bên trên tao hoàn toàn có thể thấy Ước cộng đồng lớn số 1 của nhị số bất ngờ 12 và 30 là 6

Lý thuyết

Nếu với số bất ngờ a phân chia không còn cho tới số bất ngờ b thì tao phát biểu a là bội của b, còn b gọi là ước của a.

Ta ký hiệu hội tụ những ước của a là Ư(a), hội tụ những bội của a là B(a).

Cách mò mẫm ước của một số trong những tự động nhiên

Ta hoàn toàn có thể mò mẫm những ước của a (a >1) bằng phương pháp theo lần lượt phân chia a cho những số bất ngờ từ một cho tới a nhằm xét coi a phân chia không còn cho tới những số này, khi cơ những số ấy là ước của a.

Ví dụ: Tìm hội tụ Ư(8). (SGK Toán 6 Tập 1 -Trang 44)

Lần lượt phân chia 8 cho một, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tao thấy 8 chỉ phân chia không còn cho một, 2, 4, 8.

Do đó:

Ư(8) = { 1 ; 2 ; 4 ; 8 }.

Ước Chung

Ước cộng đồng của nhị hoặc nhiều số là ước của toàn bộ những số cơ.

Ví dụ: Viết hội tụ những ước của 4 và hội tụ những ước của 6, tao có:

Ư(4) = { 1 ; 2 ; 4 }

Xem thêm: Rằm tháng 8, 3 tuổi là cá chép vượt Vũ Môn, cầu gì được nấy, thu nhập tăng vọt

Ư(6) = { 1 ; 2 ; 3 ; 6 }

Các số 1 và 2 vừa phải là ước của 4, vừa phải là ước của 6. Ta phát biểu bọn chúng là những ước cộng đồng của 4 và 6.

Ta ký hiệu hội tụ những ước cộng đồng của 4 và 6 là ƯC(4, 6). Ta có:

ƯC(4, 6) = { 1 ; 2 }.

Ước cộng đồng rộng lớn nhất

Ước cộng đồng lớn số 1 của nhị hoặc nhiều số là số lớn số 1 vô hội tụ những ước cộng đồng của những số cơ.

Ví dụ: Tìm hội tụ những ước cộng đồng của 12 và 30. (SGK Toán 6 Tập 1 – Trang 54)

Ta theo lần lượt mò mẫm được:

Ư(12) = { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 12 }

Ư(30) = { 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 10 ; 15 ; 30 }

Vậy ƯC(12, 30) = { 1 ; 2 ; 3 ; 6 }

Số lớn số 1 vô hội tụ những ước cộng đồng của 12 và 30 là 6. Ta phát biểu 6 là ước cộng đồng lớn số 1 (ƯCLN) của 12 và 30, kí hiệu ƯCLN(12, 30) = 6

Tìm ước cộng đồng lớn số 1 bằng phương pháp phân tách những số đi ra quá số vẹn toàn tố

Muốn mò mẫm ƯCLN của nhị hoặc nhiều số to hơn 1, tao tiến hành thân phụ bước sau:

Bước 1: Phân tích từng số đi ra quá số yếu tắc.

Bước 2: Chọn đi ra những quá số yếu tắc.

Bước 3: Lập tích những quá số vẫn lựa chọn, từng quá số lây với số nón nhỏ nhất của chính nó. Tích này đó là ƯCLN cần mò mẫm.

Xem thêm: Người dân khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính có được thanh toán BHYT không?