Các dạng bài tập áp dụng 7 hằng đẳng thức đáng nhớ

Việc áp dụng 7 hằng đẳng thức xứng đáng nhớ nhằm giải những dạng bài xích tập luyện là 1 trong mỗi nội dung kiến thức và kỹ năng cần thiết không chỉ là nhập công tác lớp 8 nhưng mà bọn chúng còn được dùng thông thường xuyên ở những lớp học tập trong tương lai. Bài ghi chép này tiếp tục khối hệ thống lại những dạng bài xích tập luyện áp dụng 7 hằng đẳng thức lưu niệm với những ví dụ rõ ràng nhằm những em hoàn toàn có thể nắm rõ kiến thức và kỹ năng về những hằng đẳng thức, tập luyện được khả năng chuyển đổi 7 hằng đẳng thức một cách hoạt bát trong những dạng toán.

Kiến thức chú ý về 7 hằng đẳng thức

1. Lập phương của một hiệu (A – B)^3 = A^3 – 3A^2B + 3AB^2 – B^3

Bạn đang xem: Các dạng bài tập áp dụng 7 hằng đẳng thức đáng nhớ

Ví dụ: Tính (2a – b)^3

(2a – b)^3 = 2a^3 – 3(2a^2b) + 3(2ab^2) – b^3 = 8a^3 – 12a^2b + 6ab^2 – b^3

2. Tổng nhì lập phương A^3 + B^3 = (A + B)(A^2 – AB + B^2)

Ví dụ: Viết bên dưới dạng tích x^3 + 64

x^3 + 64 = x^3 + 4^3 = (x + 4)(x^2 – 4x + 16)

3. Hiệu nhì lập phương A^3 – B^3 = (A – B)(A^2 + AB + B^2)

Ví dụ: Viết bên dưới dạng tích 8x^3 – y^3

các dạng bài xích tập luyện vận dụng 7 hằng đẳng thức xứng đáng nhớ

8x^3 – y^3 = (2x)^3 – y^3 = (2x – y)[(2x)^2 – (2x)y + y^2] = (2x – y)(4x^2 + 2xy + y^2)

Chú ý: a + b = -(-a – b); (a + b)^2 = (-a – b)^2; (a – b)^2 = (b – a)^2; (a + b)^3 = -(-a – b)^3; (a – b)^3 = -(-a + b)^3

Các Dạng Toán sít Dụng 7 Hằng Đẳng Thức

1. Tính độ quý hiếm của biểu thức

Ví dụ: Tính độ quý hiếm của biểu thức A = x^2 – 4x + 4 bên trên x = -1

A = x^2 – 4x + 4 = (x – 2)^2

Tại x = -1: A = (-1 – 2)^2 = 9

Kết luận: Vậy bên trên x = -1 thì A = 9

2. Chứng minh biểu thức A ko tùy theo biến

Ví dụ: Chứng minh biểu thức sau ko tùy theo x: A = (x – 1)^2 + (x + 1)(3 – x)

A = (x – 1)^2 + (x + 1)(3 – x) = x^2 – 2x + 1 – x^2 + 3x + 3 – x = 4: hằng số ko tùy theo thay đổi x.

Dạng 1: Tìm độ quý hiếm của biểu thức

Ví dụ:

Tính độ quý hiếm của biểu thức A = 2x + 3 khi x = 5.

Lời giải:

Khi x = 5, tớ có:

A = 2x + 3 = 2(5) + 3 = 13.

⇒ Kết luận: Giá trị của biểu thức A = 13.

Dạng 2: Tìm độ quý hiếm của x thỏa mãn nhu cầu điều kiện

Ví dụ:

Tìm độ quý hiếm của x sao mang lại 2x + 3 = 7.

Lời giải:

Ta sở hữu phương trình 2x + 3 = 7.

⇔ 2x = 7 – 3 = 4.

⇔ x = 2.

⇒ Kết luận: Giá trị của x thỏa mãn nhu cầu là x = 2.

Dạng 3: Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của biểu thức

dạng 3 mò mẫm độ quý hiếm nhỏ nhất của biểu thức

Ví dụ:

Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của A với biểu thức: A = (x – 1)² + 4.

Lời giải:

Ta có:

A = (x – 1)² + 4 = x² – 2x + 1 + 4 = x² – 2x + 5.

Do đó: A = (x – 1)² + 4 ≥ 4.

Vậy độ quý hiếm nhỏ nhất của A là 4. Dấu “=” xẩy ra khi x – 1 = 0 hoặc x = 1.

⇒ Kết luận: Giá trị nhỏ nhất của A là Amin = 4 khi và chỉ khi x = 1.

Dạng 4: Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức

Ví dụ:

Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức A = 4x – x².

Lời giải:

Ta có:

A = 4x – x² = 4 – 4 + 4x – x² = 4 – (4 – 4x + x²) = 4 – (x² – 4x + 4) = 4 – (x – 2)².

Vì (x – 2)² ≥ 0 với từng x ⇔ -(x – 2)² ≤ 0 với từng x

⇔ 4 – (x – 2)² ≤ 4 (cộng 2 vế với 4)</

Dạng 1: Tìm nghiệm của phương trình bậc nhất

Ví dụ:

Giải phương trình sau: 2x + 5 = 9

Lời giải:

Ta sở hữu phương trình 2x + 5 = 9

Đưa số 5 sang trọng phía bên trái, tớ được:

2x = 9 – 5 = 4

Chia cả nhì vế mang lại 2, tớ được:

x = 2

Vậy nghiệm của phương trình là x = 2

Dạng 2: Tìm nghiệm của phương trình bậc hai

Ví dụ:

Giải phương trình sau: x2 – 3x – 10 = 0

Lời giải:

Ta sở hữu phương trình x2 – 3x – 10 = 0

Áp dụng công thức giải phương trình bậc nhì, tớ có:

Δ = b2 – 4ac = (-3)2 – 4(1)(-10) = 49

Có nhì nghiệm phân biệt:

x1 = (-b + √Δ) / (2a) = (3 + 7) / 2 = 5/2

x2 = (-b – √Δ) / (2a) = (3 – 7) / 2 = -2

Vậy nghiệm của phương trình là x1 = 5/2 hoặc x2 = -2

Dạng 3: Tìm độ quý hiếm của hàm số

Ví dụ:

Tìm độ quý hiếm của hàm số nó = 2x – 3 khi x = 4

Lời giải:

Khi x = 4, tớ có:

y = 2x – 3 = 2(4) – 3 = 5

Vậy độ quý hiếm của hàm số là nó = 5 khi x = 4

Dạng 4: Tìm độ quý hiếm lớn số 1, nhỏ nhất của hàm số

Ví dụ:

Tìm độ quý hiếm lớn số 1 và nhỏ nhất của hàm số nó = x2 – 4x + 3 bên trên đoạn [-1, 5]

Lời giải:

Đạo hàm của hàm số là y’ = 2x – 4</

Dạng 5: Giải phương trình bậc hai

Ví dụ: Giải phương trình x^2 – 5x + 6 = 0

* Lời giải:

 • Ta có: Δ = b^2 – 4ac = 25 – 4.1.6 = 1
 • Vậy phương trình sở hữu nhì nghiệm phân biệt:
 • x1 = (5 + 1)/2 = 3
 • x2 = (5 – 1)/2 = 2
 • ⇒ Kết luận, vậy nghiệm của phương trình là: x1 = 3; x2 = 2

Dạng 6: Tính độ quý hiếm của biểu thức

Ví dụ: Tính độ quý hiếm của biểu thức I = (x^2 – 1)/(x + 1) bên trên x = -1

* Lời giải:

 • Ta sở hữu :
 • I = ((-1)^2 – 1)/(-1 + 1) = 0/0 (Không xác lập giá chỉ trị)
 • Tuy nhiên, tớ hoàn toàn có thể xem xét rằng :
 • I = ((x^2 – 1)/(x + 1)) = (((x + 1)(x – 1))/(x + 1)) = x – 1 (với x không giống -1)
 • ⇒ Kết luận, vậy: I = -2 bên trên x = -1

Dạng 7: Thực hiện nay quy tắc tính phân thức

Ví dụ: Tính độ quý hiếm của phân thức Phường = (2x + 1)/(x – 1) bên trên x = 3

* Lời giải:

Xem thêm: Đàn ông ngoại tình thường tìm kiểu phụ nữ này, riêng kiểu số 1 nhiều anh chàng thú nhận "khó cưỡng lại"

 • Ta sở hữu :
 • P = (2x + 1)/(x – 1) = ((2.3) + 1)/(3 – 1) = 7/2
 • ⇒ Kết luận, vậy: Phường = 7/2 bên trên x = 3

Bài tập luyện vận dụng 7 hằng đẳng thức xứng đáng nhớ

Bài 17 trang 11 SGK toán 8 tập luyện 1: Chứng minh rằng: (10a + 5)^2 = 100a(a + 1) + 25

* Lời giải:

 • Ta có: (10a + 5)^2 = (10a)^2 + 2.10a.5 + 5^2 = 100a^2 + 100a + 25 = 100a(a + 1) + 25
 • Đặt A = a(a + 1). Khi cơ tớ có:
 • (10a + 5)^2 =

Bài 1: Hằng đẳng thức

a) Hằng đẳng thức

Ta sở hữu hằng đẳng thức: x2 + 2.x.3y + (3y)2 = (x + 3y)2 hoặc x2 + 6xy + 9y2 = (x + 3y)2.

b) Hằng đẳng thức tương đương

Nhận thấy đó là hằng đẳng thức (A-B)2 với:

 • B2 = 25y2 = (5y)2 ⇒ B = 5y
 • 2.AB = 10xy = 2.x.5y ⇒ A = x

Vậy tớ sở hữu hằng đẳng thức: x2 – 10xy + 25y2 = (x – 5y)2.

c) Bài tập luyện tương tự

Đề bài xích tương tự:

 • 9x2 + 12xy + … = (… + 4y2)
 • … – 4xy + y2 = (… – …)2

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) Tính độ quý hiếm của biểu thức x3 + 12x2 + 48x + 64 bên trên x = 6

x3 + 12x2 + 48x + 64 = x3 + 3.x2.4 + 3.x.42 + 43 = (x + 4)3

Tại x = 6, độ quý hiếm biểu thức là: (6 + 4)3 = 103 = 1000.

b) Tính độ quý hiếm của biểu thức x3 – 6x2 + 12x – 8 bên trên x = 22

x3 – 6x2 + 12x – 8 = x3 – 3.x2.2 + 3.x.22

Bài 30 trang 16 SGK toán 8 tập luyện 1:

Rút gọn gàng những biểu thức sau:

a) (x + 3)(x2 – 3x + 9) – (54 + x3)

= (x3 + 33) – (54 + x3)

= x3 + 27 – 54 – x3

= –27

b) (2x + y)(4×2 – 2xy + y2) – (2x – y)(4×2 + 2xy + y2)

= (2x + y)[(2x)2 – 2x.nó + y2] – (2x – y)[(2x)2 + 2x.nó + y2]

= [(2x)3 + y3] – [(2x)3 – y3]

= (2x)3 + y3 – (2x)3 + y3

= 2y3

Bài 31 trang 16 SGK toán 8 tập luyện 1:

Chứng minh rằng:

a) a3 + b3 = (a + b)3 – 3ab(a + b)

Biến thay đổi vế cần tớ được:

VP = (a + b)3 – 3ab(a + b)

= a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 – 3a2b – 3ab2

= a3 + b3 = VT

– Kết luận, vậy: a3 + b3 = (a + b)3 – 3ab(a + b)

b) a3 – b3 = (a – b)3 + 3ab(a – b)

Biến thay đổi vế cần tớ được:

VP = (a – b)3 + 3ab(a – b)

= a3 – 3a2b + 3ab2 – b3 + 3a2b – 3ab2

= a3 – b3 = VT

– Kết luận, vậy: a3 – b3 = (a – b)3 + 3ab(a – b)

Áp dụng:

Tính a3 + b3, biết a.b = 6 và a + b = -5

a3 + b3 = (a + b)3 – 3ab(a + b)

= (–5)3 – 3.6 = -125 – 18 = -143

Rút gọn gàng những biểu thức

Bài 34 trang 17 SGK Toán 8 tập luyện 1:

a) (a + b)2 – (a – b)2

Cách 1: sít dụng hệ đẳng thức (A + B)(A – B) với A = a + b và B = a – b

= [(a + b) – (a – b)] . [(a + b) + (a – b)]

= 2b . 2a = 4ab

Cách 2: sít dụng (A + B)2 và (A – B)2

= a2 + 2ab + b2 – (a2 – 2ab + b2)

= a2 + 2ab + b2 – a2 + 2ab – b2

= 4ab

b) (a + b)3 – (a – b)3 – 2b3

= (a3 + 3a2b + 3ab2 + b3) – (a3 – 3a2b + 3ab2 – b3) – 2b3

= a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 – a3 + 3a2b – 3ab2 + b3 – 2b3

= (a3 – a3) + (3a2b + 3a2b) + (3ab2 – 3ab2) + (b3 + b3 – 2b3)

= 6a2b

c) (x + nó + z)2 – 2(x + nó + z)(x + y) + (x + y)2

[Áp dụng HĐT (A – B)2 với A = x + nó + z và B = x + y]

= [(x + nó + z) – (x + y)]2 = z2

Một số bài xích tập luyện áp dụng 7 mặt hàng đẳng thức luyện tập

Bài tập luyện 1:

Viết những biểu thức sau bên dưới dạng bình phương của một tổng hay như là một hiệu:

a) $x^2 + 5x + \frac{25}{4} = \left(x+\frac{5}{2}\right)^2$

b) $16x^2 – 8x + 1 = \left(4x-1\right)^2$

c) $4x^2 + 12xy + 9y^2 = \left(2x+3y\right)^2$

d) $(x+3)(x+4)(x+5)(x+6)+1 = \left(x^2+9x+19\right)^2$

Bài tập luyện 2:

Viết những biểu thức sau bên dưới dạng lập phương của một tổng hay như là một hiệu:

a) $x^3 + 3x^2 + 3x +1 = \left(x+1\right)^3$

b) $27x^3 – 9x^2 + x – \frac{1}{27} = \left(3x-\frac{1}{3}\right)^3$

c) $8x^6 + 12x^4y + 6x^2y^2 + y^3 = \left(2x^2+y\right)^3$

d) $(x+y)^3(x-y)^3 = \left(x^2-y^2\right)^3$

Bài tập luyện 3:

Rút gọn gàng biểu thức:

a) $A = (2x+3)^2 – 2(2x+3)(2x+5) + (2x+5)^2 = 4$

b) $B = (x^2+x+1)(x^2-x+1)(x^2-1) = x^6-1$

c) $C = (x+y-z)^2 + (x-y+z)^2 – 2(y-z)^2 = 2x^2$

d) $D = (x+y+z)^2 + (x-y-z)^2 – 2(y-z)^2 = 2(x^2+4yz)$

Bài tập luyện 4:

Điền đơn thức tương thích nhập lốt *:

a) $8x^3 + 27y^3 + 54x^2y – 54xy^2 = \left(2x+3y\right)^3$

b) $8x^3 + 12x^2y + 6xy^2 + y^3 = \left(2x+y\right)^3$

c) $x^3 – 6xy^2 = \left(x-2y\right)^3$

Nguồn tham lam khảo: https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3y_h%E1%BA%B1ng_%C4%91%E1%BA%B3ng_th%E1%BB%A9c_%C4%91%C3%A1ng_nh%E1%BB%9B

Xem thêm: Cán bộ, công chức viên chức sẽ bị buộc thôi việc ngay trong trường hợp nào?