Các công thức hình học cơ bản mà học sinh tiểu học cần biết

Công thức tính chu vi và diện tích S những hình học tập cơ bản

Việc biết và ghi lưu giữ những công thức hình học tập là vấn đề vô cùng quan trọng so với học viên đái học tập. Đây là những kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản sẽ tiến hành dùng trong không ít nghành không giống nhau, kể từ toán học tập cho tới khoa học tập ngẫu nhiên và technology. Dưới đó là các công thức hình học tập cơ bản tuy nhiên học viên đái học tập cần thiết tóm vững:

Bạn đang xem: Các công thức hình học cơ bản mà học sinh tiểu học cần biết

Hình vuông

Chu vi hình vuông: Phường = a x 4 (P: chu vi; a: cạnh)

Cạnh hình vuông vắn lúc biết chu vi: a = Phường : 4 (a: cạnh)

Diện tích hình vuông: S = a x a (S: diện tích)

Hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật: Phường = (a + b) x 2 (P: chu vi)

Nửa chu vi hình chữ nhật: Phường : 2

Chiều lâu năm hình chữ nhật lúc biết chu vi: a = Phường : 2 – b (a: chiều dài)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật lúc biết chu vi: b = Phường : 2 – a (b: chiều rộng)

Diện tích hình chữ nhật: S = a x b (S: diện tích)

Chiều lâu năm hình chữ nhật lúc biết diện tích: a = S : a

Chiều rộng lớn hình chữ nhật lúc biết diện tích: b = S : b

các công thức hình học tập cơ phiên bản tuy nhiên học viên đái học tập cần thiết biết

Hình bình hành

Chu vi hình bình hành: Phường = (a + b) x 2 (a: phỏng lâu năm lòng, b: cạnh bên)

Diện tích hình bình hành: S = a x h (a: phỏng lâu năm lòng, h: chiều cao)

Độ lâu năm lòng hình bình hành: a = S : h

Chiều cao hình bình hành: h = S : a

Công thức hình thoi

Hình thoi là tứ giác với tứ cạnh cân nhau, với những góc đối lập cân nhau. Hình thoi là một trong những dạng đặc trưng của một hình bình hành.

 • Chu vi hình thoi: Phường = a x 4 (a: phỏng lâu năm cạnh)
 • Độ lâu năm cạnh hình thoi lúc biết chu vi: a = Phường : 4 (P: chu vi)
 • Diện tích hình thoi: S = d(1) x d(2) : 2 (d(1): lối chéo cánh thức nhất, d(2): lối chéo cánh thức hai)
 • Đường chéo cánh loại nhất của hình thoi: d(1) = S x 2 : d(2)
 • Đường chéo cánh loại nhị của hình thoi: d(2) = S x 2 : d(1)
 • Tích hai tuyến phố chéo cánh của hình thoi: d(1) x d(2) = S : 2

Công thức tam giác

Tam giác là hình hai phía bằng phẳng với thân phụ đỉnh là thân phụ điểm ko trực tiếp sản phẩm và thân phụ cạnh là thân phụ đoạn trực tiếp nối những đỉnh cùng nhau. Tam giác là nhiều giác với số cạnh tối thiểu (3 cạnh). Một tam giác với những cạnh AB, BC và AC được ký hiệu là

 • Chu vi tam giác thường: P = a + b + c (P: chu vi, a, b, c theo lần lượt là phỏng lâu năm 3 cạnh của tam giác.)
 • Chu vi tam giác cân: P = 2.a + c (a: phỏng lâu năm 2 cạnh mặt mày, c: phỏng lâu năm đáy)
 • Chu vi tam giác đều: P = a + a + a = 3 x a (a: phỏng lâu năm cạnh)
 • Diện tích tam giác: S = (a x h) : 2 (a: cạnh lòng, h: chiều cao)
 • Diện tích tam giác vuông: S = (a x a) : 2
 • Chiều cao tam giác: h = (S x 2) : a (h : chiều cao)

Công thức hình thang

Hình thang

Hình thang nhập là một trong những tứ giác lồi với nhị cạnh đối tuy vậy tuy vậy. Hai cạnh tuy vậy song này được gọi là những cạnh lòng của hình thang. Hai cạnh sót lại gọi là nhị cạnh mặt mày.

Chu vi và diện tích S hình thang

 • Chu vi hình thang: P = a + b + c + d (P là chu vi; a,b là 2 cạnh đáy; c,d là 2 cạnh bên)
 • Diện tích hình thang: S  = (a + b) x h : 2 (S: diện tích; a: lòng bé; b: lòng lớn; h: chiều cao)
 • Chiều cao hình thang: h = S x 2 : ( a + b )
 • Đáy rộng lớn hình thang: a = S x 2 : h – b
 • Đáy nhỏ nhắn hình thang: b = S x 2 : h – a
 • Tích nhị lòng của hình thang: (a + b) = S x 2 : h

Công thức tính hình tròn

Bán kính hình tròn:

Xem thêm: "Khắc cốt ghi tâm" 5 lưu ý này khi dùng vitamin C bạn sẽ có làn da mướt mịn xinh tươi

bán kính r = 2 lần bán kính d : 2 hoặc r = chu vi C : 2 x 3,14 (r là nửa đường kính, d là 2 lần bán kính, C là chu vi)

Đường kính hình tròn:

đường kính d = r x 2 hoặc d = C : 3,14

Chu vi hình tròn:

chu vi C = r x 2 x 3,14 hoặc C = d x 3,14

Diện tích hình tròn:

diện tích S = r x r x 3,14

Tích nhị nửa đường kính hình tròn:

tích nhị nửa đường kính r x r = S : 3,14

Diện tích hình quạt tròn:

diện tích S = l x π / 2 ( π: hằng số Pi (π=3.14); l: phỏng lâu năm cung)

Công thức tính hình vỏ hộp chữ nhật

Hình vỏ hộp chữ nhật là một trong những hình không khí với 6 mặt mày đều là hình chữ nhật. Hai mặt mày đối lập nhau của hình chữ nhật sẽ là nhị mặt mày lòng của hình chữ nhật. Các mặt mày sót lại đều là mặt mày mặt của hình chữ nhật.

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật:

Sxq = Pđáy x h (Pđáy: chu vi đáy; h: lối cao)

Chu vi lòng hình vỏ hộp chữ nhật:

Pđáy = Sxq : h

Chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật:

chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật

h = Sxq : Pđáy

Pđáy hình vỏ hộp chữ nhật = (a + b) x 2 (a: chiều dài; b: chiều rộng)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật:

Stp = Sxq + S2đáy

Sđáy hình vỏ hộp chữ nhật = a x b (a: chiều dài; b: chiều rộng)

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật:

V = a x b x c (a: chiều dài; b: chiều rộng; c: chiều cao)

Công thức tính hình lập phương

Hình lập phương

Một hình lập phương với sáu mặt mày vuông, toàn bộ những mặt mày này đều phải sở hữu những cạnh vì thế và vuông góc cùng nhau.

 • Diện tích xung xung quanh hình lập phương: Sxq = (a x a) x 4 (a: cạnh)
 • Cạnh hình lập phương: a = √(Sxq ÷ 4)
 • Diện tích toàn phần hình lập phương: Stp = (a x a) x 6
 • Cạnh hình lập phương: a = √(Stp ÷ 6)
 • Thể tích hình lập phương: V = a x a x a hoặc V = a3

Hình vỏ hộp chữ nhật

Hình vỏ hộp chữ nhật là một trong những hình không khí với 6 mặt mày đều là hình chữ nhật. Hai mặt mày đối lập nhau của hình chữ nhật sẽ là nhị mặt mày lòng của hình chữ nhật. Các mặt mày sót lại đều là mặt mày mặt của hình chữ nhật.

 • Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật: Sxq = Pđáy x h (: lối cao)
 • Chu vi lòng hình vỏ hộp chữ nhật: Pđáy = Sxq ÷ h
 • Chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật: h = Sxq ÷ Pđáy
 • Pđáy hình vỏ hộp chữ nhật: Pđáy = (a + b) x 2 (a: chiều dài; b: chiều rộng)
 • Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật: Stp = Sxq + S2đáy
 • Sđáy hình vỏ hộp chữ nhật: Sđáy = a x b
 • Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật: V = a x b x c

Nguồn tham lam khảo: https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc

Xem thêm: Thời đến khó cản: 3 tuổi Tình-Tiền-Danh đỏ chót, một bước thành đại gia trong năm 2024