Bài viết về my hobby sở thích của tôi lớp 7 hay nhất

Trong nội dung bài viết này, KISS English tiếp tục chỉ dẫn các bạn cơ hội ghi chép về sở trường vì thế giờ Anh lớp 7 thú vị. Hãy theo đuổi dõi nhé!

Bạn đang xem: Bài viết về my hobby sở thích của tôi lớp 7 hay nhất

Xem Clip KISS English chỉ dẫn cơ hội trình làng về bạn dạng thân ái vì thế giờ Anh vô cùng hay:

Giới Thiệu Bản Thân bằng phẳng Tiếng Anh | Ms Thủy KISS English

Hobby (sở thích) là chủ thể thân thuộc và cơ bạn dạng khi tất cả chúng ta học tập giờ Anh. Bài ghi chép tiếp sau đây, KISS English tiếp tục gửi cho tới các bạn kể từ vựng giờ Anh về sở trường kèm cặp chỉ dẫn và những khuôn ghi chép về sở trường vì thế giờ Anh lớp 7 cụ thể, thú vị. Cùng theo đuổi dõi nhé!

Từ Vựng Sở Thích bằng phẳng Tiếng Anh

Từ Vựng Sở Thích bằng phẳng Tiếng Anh
Từ Vựng Sở Thích bằng phẳng Tiếng Anh
Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Collect things/kəˈlɛkt θɪŋz/sưu tập luyện đồ
Do magic tricks/duː ˈmæʤɪk trɪks/làm ảo thuật
Do sports/duː spɔːts/chơi thể thao
Fly kites/flaɪ kaɪts/thả diều
Go camping/gəʊ ˈkæmpɪŋ/đi cắm trại
Build things/bɪld θɪŋz/chơi xếp hình
Go for a walk/gəʊ fɔːr ə wɔːk/đi dạo
Go partying/gəʊ ˈpɑːtɪɪŋ/đi dự tiệc
Go shopping/gəʊ ˈʃɒpɪŋ/đi mua sắm sắm
Go skateboarding/gəʊ ˈskeɪtbɔːdɪŋ/trượt ván
Go swimming/gəʊ ˈswɪmɪŋ/đi bơi
Hang out with friends/hæŋ aʊt wɪð frɛndz/đi đùa với bạn
Jogging/ˈdʒɑː.ɡɪŋ/chạy bộ
Listen to tướng music/ˈlɪsn tuː ˈmjuːzɪk/nghe nhạc
Listen to tướng music/ˈlɪs.ən tə’mjuː.zɪk/nghe nhạc
Mountaineering/ˌmaʊn.tənˈɪr.ɪŋ/đi leo núi
Play an instrument/pleɪ ən ˈɪnstrʊmənt/chơi nhạc cụ
Play chess/pleɪ ʧɛs/chơi cờ
Play computer games/pleɪ kəmˈpjuːtə geɪmz/chơi game
Read books/riːd bʊks/đọc sách
Sing/sɪŋ/hát
Sleep/sli:p/ngủ
Surf net/sɜːf nɛt/lướt net
Take photo/teɪk ˈfəʊtəʊ/chụp ảnh
To the cinema/gəʊ tuː ðə ˈsɪnəmə/đi coi phim
Travel/ˈtræv.əl/du lịch
Watch television/wɒʧ ˈtɛlɪˌvɪʒən/xem tivi
Backpacking/ˈbækˌpækɪŋ/du lịch bụi
Bungee jumping/ˈbʌn.dʒi ˌdʒʌm.pɪŋ/nhảy bungee
Camping/ˈkæm.pɪŋ/cắm trại
Climbing/ˈklaɪmɪŋ/leo núi
Cycling/ˈsaɪ.klɪŋ/đạp xe
Fishing/ˈfɪʃɪŋ/câu cá

Mẫu Câu Hỏi Về Sở Thích bằng phẳng Tiếng Anh

Mẫu Câu Hỏi Về Sở Thích bằng phẳng Tiếng Anh
Mẫu Câu Hỏi Về Sở Thích bằng phẳng Tiếng Anh

Mẫu thắc mắc về sở trường vì thế giờ Anh: 

 1. In your không tính phí time, what bởi you usually do? – Vào thời hạn rảnh, các bạn thông thường thực hiện gì?
 2. What bởi you usually bởi to tướng relax? – Quý Khách thông thường làm những gì nhằm thư giãn?
 3. What are your hobbies/interests? – Sở quí của công ty là gì?
 4. What bởi you lượt thích doing? Quý Khách quí thực hiện điều gì?
 5. What bởi you lượt thích doing? Quý Khách quí thực hiện điều gì?

Mẫu trả lời

 • Like + gerund (V-ing) nhằm nói tới một sở trường nào là bại mang tính chất lâu nhiều năm.
 • Like + to tướng V nhằm phát biểu vào trong 1 sở trường nào là bại mới mẻ xuất thời điểm hiện tại thời khắc phát biểu.

Ngoài đi ra, khi nói tới sở trường cá thể bạn cũng có thể dùng một trong những khuôn câu như:

 • I’m into +Ving/Noun (Tôi thực sự vô cùng thích…)
 • A big/huge người hâm mộ of + Noun (Tôi là người hâm mộ của….)
 • I quite lượt thích dancing/ playing football/ eating: Tôi quí nhảy múa/ đùa đá bóng/ ăn uống
 • I’m mad about: Tôi quí điên loạn ….
 • I really lượt thích ….: Tôi thiệt sự thích
 • Music is one of my joys: Âm nhạc là một trong trong mỗi niềm mê thích của tôi
 • I love …: Tôi yêu thương thích…
 • I adore Ving/N: tôi quí ….
 • I enjoy Ving/N: Tôi quí lên đường du lịch
 • I fancy…: Tôi yêu….
 • I have passion for…: Tôi với niềm đam mê

Viết Về Sở Thích bằng phẳng Tiếng Anh Lớp 7

Viết Về Sở Thích bằng phẳng Tiếng Anh Lớp 7
Viết Về Sở Thích bằng phẳng Tiếng Anh Lớp 7

Dưới đó là một trong những khêu ý dàn nội dung bài viết về sở trường vì thế giờ Anh:

 • Mở đầu: Giới thiệu về sở trường (giới thiệu trực tiếp/gián tiếp, dẫn dắt vô căn nhà đề)
 • Thân đoạn: Mô mô tả cụ thể sở thích: các bạn quí nó kể từ lúc nào, gia tốc tiến hành hoạt động và sinh hoạt bại, các bạn tiến hành hoạt động và sinh hoạt bại nằm trong ai, như vậy nào…
 • Kết đoạn: tâm lý, cảm biến của công ty với sở trường bại. 

Sau đó là một trong những khuôn ghi chép về sở trường vì thế giờ Anh lớp 7, nằm trong theo đuổi dõi các bạn nhé:

Mẫu 1

Everyone has their own preferences. And my hobby is reading books. I usually read books when I have spare time. I love to tướng read science and biology books. Reading books helps broaden my knowledge. I can also have more logical thoughts, and it helps mạ to tướng have the urge to tướng explore everything around mạ. Reading books also improves my concentration. Books are such my best friends that always give mạ positive impacts, and I will keep on reading books as my favorite activity. 

Dịch:

Mọi người đều phải có sở trường riêng biệt của mình. Và sở trường của tôi là xem sách. Tôi thông thường xem sách khi tôi với thời hạn rảnh rỗi. Tôi quí xem sách khoa học tập và sinh học tập. Đọc sách gom không ngừng mở rộng kỹ năng của tôi. Tôi cũng hoàn toàn có thể với những tâm lý logic rộng lớn, và nó gom tôi với thôi giục tìm hiểu tất cả xung xung quanh bản thân. Đọc sách cũng nâng cao sự triệu tập của tôi. Sách là kẻ các bạn tốt nhất có thể của tôi luôn luôn mang lại mang lại tôi những hiệu quả tích vô cùng và tôi tiếp tục nối tiếp xem sách như 1 hoạt động và sinh hoạt yêu thương quí của tớ.

Mẫu 2

I love playing badminton in my không tính phí time. I spend a lot of không tính phí time playing badminton after finishing my homework. I started learning to tướng play when I was 10 years old. I joined a badminton club in my school, ví I have a team to tướng play it regularly. Playing badminton improves my health and fitness. It also helps mạ increase flexibility and mobility. Badminton is a team sport, ví it helps mạ to tướng increase coordination and solidarity. I find playing badminton very interesting and I hope to tướng have the opportunity to tướng participate in badminton tournaments in the future.

Xem thêm: Song hỷ lâm môn: 3 tuổi này Tình Tiền đỏ chót, đụng trúng hố vàng trong 10 ngày tới

Dịch:

Tôi quí đùa cầu lông vô thời hạn rảnh rỗi. Tôi để nhiều thời hạn rảnh rỗi nhằm đùa cầu lông sau khoản thời gian hoàn thiện bài bác tập luyện về căn nhà. Tôi chính thức học tập lối chơi khi tôi 10 tuổi tác. Tôi tiếp tục nhập cuộc câu lạc cỗ cầu lông vô ngôi trường của tôi, chính vì vậy tôi với một nhóm nhằm đùa cầu lông thông thường xuyên. Chơi cầu lông nâng cao sức mạnh và thể lực của tôi. Nó cũng gom tôi tăng tính linh động và năng lực chuyển động. Cầu lông là môn thể thao đồng team nên gom tôi tăng năng lực kết hợp và niềm tin cấu kết. Tôi thấy đùa cầu lông vô cùng thú vị và tôi kỳ vọng sẽ sở hữu được thời cơ nhập cuộc những giải đấu cầu lông vô sau này.

Mẫu 3

My hobby is traveling. I often go traveling with my family. Traveling with family members creates interesting memories. We often go traveling during the Tet holiday and in the summer. I love traveling because it has a lot of benefits. First, traveling to tướng new lands helps mạ to tướng have many different experiences. Second, I will know more about things around people such as history, cuisine, culture and language. Finally it helps us to tướng get away from the daily rush of life. I love traveling and I hope I can travel around the world in the future. 

Dịch:

Sở quí của tôi là lên đường phượt. Tôi thông thường lên đường phượt nằm trong mái ấm gia đình. Du lịch với những member vô mái ấm gia đình sẽ khởi tạo đi ra những kỷ niệm thú vị. Chúng tôi thông thường lên đường phượt vô kỳ ngủ Tết và vô ngày hè. Tôi quí lên đường phượt vì thế nó với thật nhiều quyền lợi. trước hết, phượt cho tới những vùng khu đất mới mẻ gom tôi có tương đối nhiều thưởng thức không giống nhau. Thứ nhị, tôi tiếp tục biết nhiều hơn thế nữa về những loại xung xung quanh loài người như lịch sử dân tộc, siêu thị nhà hàng, văn hóa truyền thống và ngôn từ. Cuối nằm trong, nó gom tất cả chúng ta bay ngoài nhịp quay quồng hằng ngày của cuộc sống thường ngày. Tôi quí lên đường phượt và tôi kỳ vọng bản thân hoàn toàn có thể lên đường phượt vòng xung quanh trái đất vô sau này.

Tham khảo: Thi phát biểu giờ Anh 7 (đầy đủ):  

Thi phát biểu giờ Anh 7

Tham khảo: Tìm nghĩa của kể từ – game học tập kể từ vựng vô cùng hay:

Tham khảo: CEO KISS English share hành trình dài nhằm học tập giờ Anh trở thành đơn giản:  

https://vietnamnet.vn/ceo-kiss-english-chia-se-hanh-trinh-de-hoc-tieng-anh-tro-nen-don-gian-2067636.html

Lời Kết

Hy vọng khêu ý bên trên trên tiếp tục giúp cho bạn hoàn thiện nội dung bài viết về sở trường vì thế giờ Anh lớp 7 một cơ hội chất lượng tốt nhất! Sau khi ghi chép, nhớ rằng luyện phát biểu trôi chảy chủ thể này các bạn nhé! Chúc bàn sinh hoạt tốt!

Xem thêm: Những thứ bạn có thể thoải mái lấy về từ khách sạn, không mất thêm tiền, ai không biết quá phí