AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3 Phương trình phản ứng

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3 được Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ em Hà Thành biên soạn gửi cho tới độc giả là phương trình phản xạ AgNO3 đi ra AgCl. Hy vọng tư liệu sẽ hỗ trợ chúng ta viết lách và cân đối trúng phương trình phản xạ, kể từ cơ áp dụng chất lượng nhập giải những dạng bài bác tập dượt thắc mắc tương tự động. Mời chúng ta xem thêm.

1. Phương trình phản xạ AgNO3 tính năng NaCl 

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3

2. Điều khiếu nại phản xạ xảy ra

Bạn đang xem: AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3 Phương trình phản ứng

Nhiệt phỏng thường

3. Hiện tượng phản xạ thân thích AgNO3 tính năng NaCl 

Khi cho tới hỗn hợp AgNO3 tính năng với hỗn hợp NaCl, sau phản xạ tạo nên trở thành bạc clorua ko tan được màu trắng

4. Bài tập dượt áp dụng liên quan 

Câu 1. Cho hỗn hợp AgNO3 nhập hỗn hợp NaCl thì với hiện tượng kỳ lạ là:

A. Có lớp bọt do khí tạo ra bay đi ra, hỗn hợp nhận được ko màu

B. Có xuất hiện nay kết tủa trắng

C. Dung dịch thay đổi gold color nâu

D. Không với hiện tượng kỳ lạ gì xảy ra

Đáp án B

Câu 2. Kết tủa trọn vẹn m gam NaCl vì thế hỗn hợp AgNO3 dư thấy nhận được 2,87 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 11,7 gam.

B. 1,71 gam.

C. 17,1 gam.

D. 1,17 gam.

Đáp án D

nkết tủa = 2,87/143,5 = 0,02 mol

Phương trình phản xạ hóa học

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3

0,02 ← 0,02

mNaCl = 0,2. 58,5 = 11,7 gam

Câu 3. Cho m gam muối hạt NaCl tính năng với hỗn hợp AgNO3 dư thì nhận được một kết tủa , kết tủa này sau thời điểm phản xạ phân diệt trọn vẹn cho một,08 gam bạc. Tính độ quý hiếm của m

A. 0,585 gam

B. 5,850 gam

C. 1,17 gam

D. 1,755 gam

Đáp án A

NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl

2AgCl overset{t^{circ } }{rightarrow} 2Ag + Cl2

nAg =1,08/108=0,01 (mol)

==> nAgCl = nAg = 0,01 (mol)

nNaCl = nAgCl = 0,01 (mol)

==> mNaCl = 0,01.58,5=0,585 (g)

Vậy m = 0,585 gam.

Câu 4. Cho phản xạ NaOH + HCl → NaCl + H2O. Phản ứng chất hóa học nào là tại đây với nằm trong phương trình ion thu gọn gàng với phản xạ trên?

A. 2KOH + FeCl2 → Fe(OH)2 + 2KCl.

B. NaOH + NH4Cl → NaCl + NH3 + H2O.

C. NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O.

D. AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3

Đáp án C

Phương trình ion rút gọn gàng của phản xạ NaOH + HCl → NaCl + H2O là:

OH + H+ → H2O

A. 2OH + Fe2+ → Fe(OH)2

B. OH+ NH4+ → NH3 + H2O

C. OH + H+ → H2O

Xem thêm: 3 thứ tuyệt đối không được đặt trên nóc tủ lạnh, món số 3 nhiều nhà có mà không biết

D. Ag+  + Cl → AgCl

Câu 5. Trong những cặp hóa học cho tới tiếp sau đây, cặp hóa học nào là hoàn toàn có thể nằm trong tồn bên trên nhập một dung dịch?

A. AlCl3 và CuSO4.

B. NH3 và AgNO3.

C. AgNO3 và NaCl .

D. NaHSO4 và NaHCO3.

Đáp án A

Câu 6. Cho một khuôn K nhập 200ml hỗn hợp AlCl3 nhận được 2,8 lit khí (đktc) và một kết tủa A. Nung A cho tới lượng ko thay đổi nhận được 2,55 gam hóa học rắn. Tính mật độ mol/l của hỗn hợp AlCl3

A.  0,375M

B. 0,75M

C. 0,025M

D. 0,45M

Đáp án

mrắn: Al2O3 → nAl2O3 = 0,025 mol

→ nAl(OH)3 = 0,05 mol

nKOH = 2nH2 = 0,25 mol.

TH1: KOH thiếu thốn, chỉ mất phản xạ.

3KOH + AlCl3 → Al(OH)3 + 3KCl

Không xẩy ra vì thế số mol Al(OH)3 tạo nên nhập phản xạ > số mol Al(OH)3 đề cho tới.

TH2: KOH dư, với 2 phản xạ xẩy ra.

3KOH + AlCl3 → Al(OH)3 + 3KCl

0,15 0,05 0,05 mol

4KOH + AlCl3 → KAlO2 + 3KCl + H2O

(0,25 – 0,15) 0,025

Tổng số mol AlCl3 phản xạ ở cả 2 phương trình là 0,075 mol

→ Nồng phỏng của AlCl3 = 0,375M

Câu 7. Cho m gam Fe tính năng không còn với hỗn hợp CuSO4 dư, nhận được 28,8 gam Cu. Giá trị của m là

A. 50,4.

B. 12,6.

C. 16,8.

D. 25,2.

Đáp án D

nCu = 0,45 mol

Phương trình hóa học

CuSO4 + Fe → FeSO4 + Cu

0,45 ← 0,45 mol

⟹ mFe = 0,45.56 = 25,2 gam

……………………………..

Mời chúng ta xem thêm thêm thắt tư liệu tương quan. 

    Trên trên đây Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ em Hà Thành vừa vặn trình làng cho tới chúng ta phương trình chất hóa học AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3, hòng rằng qua loa nội dung bài viết này những bạn cũng có thể tiếp thu kiến thức chất lượng rộng lớn môn Hóa lớp 12. Mời chúng ta nằm trong xem thêm thêm thắt những môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi trung học phổ thông Quốc gia môn Vật Lý,….

    Ngoài đi ra, Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ em Hà Thành tiếp tục xây dựng group share tư liệu tiếp thu kiến thức trung học phổ thông free bên trên Facebook: Tài Liệu Học Tập Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ em Hà Thành . Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm hoàn toàn có thể sẽ có được những tư liệu tiên tiến nhất.

    Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức chất lượng.

    Xem thêm: Xe biển xanh được ưu tiên gì hơn xe biển trắng khi tham gia giao thông?