AgCl → Cl2 + Ag

AgCl → Cl2 + Ag là phương trình pha trộn Cl2 kể từ AgCl được Pgdphurieng.edu.vn biên soạn gửi cho tới độc giả, kỳ vọng mang lại lợi ích mang lại chúng ta vô quy trình ghi chép và cân đối phương trình phản xạ, kể từ bại liệt áp dụng giải bài bác tập dượt, học tập chất lượng môn Hóa học tập rộng lớn. Mời chúng ta tìm hiểu thêm.

1. Phương trình phản xạ AgCl rời khỏi Cl2

2AgCl ⟶ 2Ag + Cl2

2. Điều khiếu nại phản xạ AgCl rời khỏi Ag

Bạn đang xem: AgCl → Cl2 + Ag

Nhiệt độ: nhiệt độ phòng

Điều khiếu nại khác: có ánh sáng

Hiện tượng 

Khí cất cánh rời khỏi được màu vàng nhạt nhẽo thực hiện hóa đỏ loét giấy má quỳ tím.

3. Tính hóa chất của Clo

Tính hóa chất cơ phiên bản của Clo là tính lão hóa mạnh

3.1.Tác dụng với kim loại

Clo ứng dụng với đa số những sắt kẽm kim loại sinh rời khỏi muối hạt clorua

2Na + Cl2 → 2NaCl

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Lưu ý: Phản ứng xẩy ra ở nhiệt độ phỏng thông thường hoặc không đảm bảo lắm; vận tốc thời gian nhanh và lan nhiều nhiệt

3.2. Tác dụng với hiđro

Ở nhiệt độ phỏng thông thường, khí clo ko phản xạ với hiđro

Khi thắp sáng láo phù hợp vì chưng độ sáng mặt mày trời hoặc độ sáng của magie cháy thì phản xạ xẩy ra thời gian nhanh và rất có thể nổ ( mạnh nhất lúc tỉ lệ thành phần mol là 1:1)

H02 + Cl02 → H+1Cl−1

3.3. Tác dụng với nước

Một phần khí Clo ứng dụng với nước đưa đến láo phù hợp axit clohiđric và axit hipocloro với tính tẩy màu sắc mạnh tự với H+1ClO là hóa học oxh cực mạnh.

0Cl2+ H2O ⇄ H−1Cl + H+1ClO

=> Khi Clo tan nội địa, ra mắt cả hiện tượng kỳ lạ cơ vật lý và hiện tượng kỳ lạ chất hóa học.

3.4. Tác dụng với hỗn hợp kiềm

Cl2 + 2NaOH overset{t^{o} }{rightarrow} NaCl + NaClO + H2O

3.5. Tác dụng với một vài phù hợp hóa học với tính khử

Cl2 + 2FeCl2 overset{t^{circ } }{rightarrow} 2FeCl3

Cl2 + H2overset{t^{circ } }{rightarrow} 2HCl + S

4Cl2 + H2S + 4H2O → 8HCl + H2SO4

Cl2 + SO2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

* Nhận xét:

Khi nhập cuộc phản xạ với H2, sắt kẽm kim loại và những hóa học khử, clo vào vai trò là hóa học OXH

Khi nhập cuộc phản xạ với H2O và hỗn hợp kiềm, Clo vào vai trò một vừa hai phải là hóa học OXH một vừa hai phải là hóa học Khử.

4. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1. Axit ko thể đựng vào trong bình thủy tinh ranh là:

A. HNO3

B. HF.

C. H2SO4.

D. HCl.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B

Câu 2. Trong chống thử nghiệm, người tao thông thường pha trộn Clo vì chưng cách:

A. Cho hỗn hợp HCl quánh ứng dụng với MnO2, đun rét.

B. Cho F2 đẩy Cl2 ra ngoài hỗn hợp NaCl.

C. Điện phân rét chảy NaCl.

D. Điện phân hỗn hợp NaCl với màng ngăn.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Trong chống thử nghiệm, người tao thông thường pha trộn Clo vì chưng cách: Cho hỗn hợp HCl quánh ứng dụng với MnO2, đun rét.

Câu 3. Cho 14,6 gam HCl ứng dụng không còn với KMnO4, chiếm được V lít khí Cl2 (đktc). Giá trị của V là

A. 8,96

B. 2,8

C. 5,60

D. 11,20

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

⇒ nHCl = 14,6/36,5 = 0,4 (mol) ⇒ nCl2 = 0,4.5/16 = 0,125

V = 0,125 . 22,4 = 2,8(l)

Câu 4. Đốt cháy 5,95 gam láo phù hợp bao gồm Zn, Al vô khí Cl2 dư. Sau khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được trăng tròn,15 gam láo phù hợp muối hạt. Thể tích khí Cl2 (đktc) đang được phản xạ là

A. 4,48 lít.

B. 6,72 lít.

C. 8,96 lít.

D. 11,trăng tròn lít.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A

Câu 5. Cho 8,7 gam MnO2 tác dụng với hỗn hợp axit HCl đậm quánh sinh rời khỏi V lít khí Cl2 (đktc). Hiệu suất phản xạ là 85%. Tính thể tích khí Clo sinh rời khỏi.

A. 1,904 lit

B. 3,808 lít

C. 0,952 lít

D. 5,712 lít

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Ta với phương trình hóa học:

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O (1)

(1) Theo phương trình phản ứng  tao có

Xem thêm: Người thông minh có 6 câu cửa miệng không bao giờ nói ra

nCl2 = nMnO2= 8,7/ 87 = 0,1 (mol)

Vì hiệu suất phản xạ là 85%

=> nCl2 sinh ra = 0,1. H% = 0,085 mol

VCl2 = 0,085.22,4 = 1,904 lit

Câu 6. Clo với những đặc thù chất hóa học không giống đối với đặc thù chất hóa học của phi kim là:

A. Tác dụng với sắt kẽm kim loại và hiđro

B. Tác dụng với sắt kẽm kim loại và nước

C. Tác dụng với hiđro và hỗn hợp Natri hiđroxit

D. Tác dụng với nước và hỗn hợp Natri hiđroxit

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D Clo với những đặc thù chất hóa học không giống đối với đặc thù chất hóa học của phi kim là: Tác dụng với nước và hỗn hợp Natri hiđroxit

Câu 7. Kim loại nào là tại đây khi ứng dụng với hỗn hợp HCl loãng và ứng dụng với khí Cl2 cho nằm trong loại muối hạt clorua kim loại?

A. Zn.

B. Cu.

C. Ag.

D. Fe.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A

Câu 8. Cho clo vô nước, chiếm được nước clo. sành clo ứng dụng ko trọn vẹn với nước. Nước clo là láo phù hợp bao gồm những hóa học :

A. HCl, HClO

B. HClO, Cl2, H2O

C. H2O, HCl, HClO

D. H2O, HCl, HClO, Cl2

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D

Câu 9. Có những phán xét sau về clo và phù hợp hóa học của clo:

1) Nước zaven với năng lực tẩy mầu và trị khuẩn.

2) Cho giấy má quì tím vô hỗn hợp nước clo thì quì tím fake mầu hồng sau này lại tổn thất mầu.

3) Trong phản xạ của HCl với MnO2 thì HCl vào vai trò là hóa học bị khử.

4) Trong công nghiệm Cl2 được pha trộn bằng phương pháp năng lượng điện phân hỗn hợp NaCl (màng ngăn, năng lượng điện vô cùng trơ)

Trong những phán xét bên trên, số phán xét trúng là:

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B

Câu 10. Dãy hóa học nào là tại đây bị nhiệt độ phân diệt ở nhiệt độ phỏng cao

A. CaCO3, Zn(OH)2, AgCl, KMNO4

B. BaSO3, BaCl2, KOH, Na2SO4

C. AgNO3, Na2CO3, KCI, BaSO4

D. Fe(OH)3, Na2SO4, BaSO4, KCI

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A

Câu 11. Nhận quyết định nào là tại đây về muối hạt là trúng nhất:

A. Muối là phù hợp hóa học với năng lực phản xạ với bazơ.

B. Muối là 1 trong những phù hợp hóa học vẫn tồn tại hiđro vô phân tử.

C. Một phù hợp hóa học khi tan nội địa phân li rời khỏi cation sắt kẽm kim loại (hoặc cation NH4+) và gốc axit.

D. Muối là phù hợp hóa học vẫn tồn tại hiđro rất có thể phân li rời khỏi cation .

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C

Câu 12. Trong những thử nghiệm sau:

(1) Nhiệt phân KClO3 có xúc tác MnO2

(2) Cho khí O3 tác dụng với hỗn hợp KI

(3) Cho khí SO2 tác dụng với khí H2S

(4) Sục khí SO2vào hỗn hợp nước Brom

Số thử nghiệm đưa đến đơn hóa học là bao nhiêu?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C 3KClO3 → 3KCl + 3O2

O3 + 2KI + H2O → 2KOH + I2 + O2

SO2+ 2H2S → 3S↓ + 2H2O

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

Xem thêm: Tại sao tiếp viên hàng không đều âm thầm mang một quả chuối lên máy bay? Họ ăn hay để làm gì?