8 bước để đăng ký cấp biển số định danh online

Hiện bên trên, bạn cũng có thể ĐK cung cấp biển khơi số toan danh online với những bước giản dị.

Từ 15/8/2023 việc kê khai ĐK cung cấp biển khơi số xe pháo tiến hành online

Bạn đang xem: 8 bước để đăng ký cấp biển số định danh online

Khoản 10 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy toan cách thức ĐK xe pháo như sau:

Việc kê khai ĐK xe pháo được tiến hành bên trên Cổng Dịch Vụ Thương Mại công Quốc gia hoặc Cổng Dịch Vụ Thương Mại công Sở Công an (sau phía trên gọi cộng đồng là cổng cty công).

Chủ xe pháo dùng mã làm hồ sơ đang được kê khai bên trên cổng cty công nhằm thực hiện giấy tờ thủ tục ĐK xe pháo.

Nếu ko tiến hành được bên trên cổng cty công tự không tồn tại tài liệu năng lượng điện tử hoặc lỗi chuyên môn thì căn nhà xe pháo kê khai thực hiện giấy tờ thủ tục thẳng bên trên cơ sở ĐK xe pháo.

Hướng dẫn ĐK cung cấp biển khơi số toan danh online

Để ĐK cung cấp biển khơi số toan danh online, người dân tiến hành theo đòi quá trình bên dưới đây:

- Cách 1: Truy cập vô Cổng cty công vương quốc bên trên địa điểm https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html

 - Cách 2: Chọn singin nếu như đang được có tài năng khoản hoặc ĐK nếu như chưa xuất hiện thông tin tài khoản.

- Cách 3: Tiến hành singin vày một trong những loại thông tin tài khoản như: Tài khoản cổng cty công vương quốc, thông tin tài khoản toan danh năng lượng điện tử,…

- Cách 4: Nhập kể từ khóa “Đăng ký xe” rồi nhấp vào lốt mò mẫm mò mẫm.

- Cách 5: Chọn “Đăng ký, cung cấp biển khơi số xe pháo lần thứ nhất (thực lúc này cung cấp tỉnh)”

- Cách 6: Chọn “Nộp trực tuyến”

- Cách 7: Lựa lựa chọn những vấn đề và nhập những vấn đề theo đòi đòi hỏi. Tiếp cho tới lựa chọn “Tra cứu vớt vấn đề xe”.

- Cách 8: Sau Lúc tra cứu vớt được vấn đề xe pháo thì người dân kế tiếp cho tới bước Khai báo vấn đề và Nộp tờ khai.

Đăng ký xe pháo ở đâu?

Xem thêm: Trồng cây cọ cảnh trong nhà có ảnh hưởng gì đến phong thủy không?

Cục Cảnh sát phú thông

Cục Cảnh sát giao thông vận tải ĐK xe pháo của Sở Công an; xe pháo xe hơi của những cơ sở, tổ chức triển khai quy toan bên trên Phụ lục số 01 phát hành tất nhiên Thông tư 24/2023/TT-BCA; xe pháo xe hơi của cơ sở thay mặt đại diện nước ngoài phú, cơ sở thay mặt đại diện của tổ chức triển khai quốc tế bên trên nước Việt Nam và xe pháo xe hơi của những người quốc tế thao tác làm việc vô cơ sở bại.

Đăng ký xe pháo bên trên Phòng Cảnh sát phú thông

Các loại xe pháo sau đây tiếp tục ĐK bên trên Phòng Cảnh sát phú thông:

- Xe xe hơi, xe pháo máy kéo, rơmoóc, sơ-mi rơmoóc và những loại xe pháo với kết cấu tương tự động xe pháo xe hơi (sau phía trên gọi cộng đồng là xe pháo dù tô) của tổ chức triển khai, cá thể với trụ sở, điểm ngụ tại quận, thành phố Hồ Chí Minh nằm trong thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương; thành phố Hồ Chí Minh, thị xã, thị xã nằm trong tỉnh điểm Phòng Cảnh sát giao thông vận tải đặt điều trụ sở;

- Xe xe hơi ĐK biển khơi số trúng đấu giá; ĐK xe pháo lần thứ nhất so với xe pháo với xuất xứ trưng thu theo đòi quy toan của pháp lý và xe pháo xe máy với dung tích xi lanh kể từ 175 cm3 trở lên trên của tổ chức triển khai, cá thể bên trên địa phương;

- Xe dù tô; xe pháo xe máy, xe pháo gắn máy (kể cả xe pháo máy điện) và những loại xe pháo với kết cấu tương tự động xe pháo xe máy (sau phía trên gọi cộng đồng là xe pháo tế bào tô) của tổ chức triển khai, cá thể quốc tế, bao gồm cơ sở lãnh sự bên trên địa hạt.

Đăng ký xe pháo bên trên Công an cung cấp huyện

Công an quận, thị xã, thị xã, thành phố Hồ Chí Minh nằm trong tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương (sau phía trên gọi cộng đồng là Công an cung cấp huyện) ĐK những loại xe: dù tô; xe máy của tổ chức triển khai, cá thể nội địa với trụ sở, điểm ngụ tại địa hạt (trừ những loại xe pháo quy toan bên trên khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều 4 Thông tư 24/2023/TT-BCA).

Đăng ký xe pháo bên trên Công an cung cấp xã

Công an xã, phường, thị xã (sau phía trên gọi cộng đồng là Công an cung cấp xã) tiến hành ĐK xe pháo (trừ tình huống quy toan bên trên khoản 1, khoản 2 Điều 4 Thông tư 24/2023/TT-BCA) như sau:

- Công an cung cấp xã của những thị xã, thị xã nằm trong thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương ĐK xe pháo xe máy của tổ chức triển khai, cá thể nội địa với trụ sở, điểm ngụ tại địa phương;

- Công an cung cấp xã của những thị xã, thị xã, thành phố Hồ Chí Minh nằm trong tỉnh (trừ Công an cung cấp xã điểm Phòng Cảnh sát giao thông vận tải, Công an thị xã, thị xã, thành phố Hồ Chí Minh đặt điều trụ sở) với con số ĐK mới mẻ kể từ 150 xe pháo /năm trở lên trên (trung bình vô 03 năm sát nhất) tiến hành ĐK xe pháo xe máy của tổ chức triển khai, cá thể nội địa với trụ sở, điểm ngụ tại địa hạt.

Đối với địa phận đặc trưng, địa thế căn cứ tình hình thực tiễn con số xe pháo ĐK, đặc điểm địa phận, khoảng cách địa lý, Giám đốc Công an cung cấp tỉnh thống nhất với Cục Cảnh sát giao thông vận tải ra quyết định tổ chức triển khai ĐK xe pháo như sau:

Xem thêm: Từ 2023: Công dân đi nghĩa vụ quân sự 2 năm khi ra quân được hỗ trợ bao nhiêu tiền?

- Đối với cung cấp xã với con số xe pháo xe máy ĐK mới mẻ bên dưới 150 xe/năm, phú Công an cung cấp xã bại thẳng ĐK xe pháo hoặc phú mang đến Công an thị xã, thị xã, thành phố Hồ Chí Minh hoặc Công an cung cấp xã đã và đang được phân cung cấp ĐK xe pháo tổ chức triển khai ĐK xe pháo theo đòi cụm;

- Đối với cung cấp xã với con số xe pháo vượt lên trước quá năng lực ĐK của Công an cung cấp xã thì ngoài Công an cung cấp xã bại thẳng ĐK xe pháo, hoàn toàn có thể phú Công an thị xã, thị xã, thành phố Hồ Chí Minh, Công an cung cấp xã ngay tắp lự kề đã và đang được phân cung cấp ĐK xe pháo tương hỗ tổ chức triển khai ĐK xe pháo theo đòi cụm mang đến tổ chức triển khai, cá thể nội địa với trụ sở, điểm ngụ tại địa phận.

- Cơ quan tiền ĐK xe pháo với trách cứ nhiệm đảm bảo hạ tầng vật hóa học, sắp xếp vị trí thuận tiện nhằm tiêu thụ, xử lý làm hồ sơ, giấy tờ thủ tục ĐK xe pháo, ưu tiên tiêu thụ, xử lý những giấy tờ thủ tục ĐK xe pháo bên trên cổng cty công. Địa điểm ĐK xe pháo nên với sơ vật dụng hướng dẫn, lịch tiếp dân, biển khơi chức vụ của cán cỗ ĐK xe pháo, với ghế ngồi, địa điểm nhằm xe pháo, với hộp thư hùn ý và niêm yết công khai minh bạch những quy toan về giấy tờ thủ tục ĐK xe pháo, lệ phí ĐK xe pháo, những hành động vi phạm và mẫu mã xử trị vi phạm quy toan về ĐK xe pháo.