1N bằng bao nhiêu Kg? Bảng quy đổi từ Newton

Đơn vị Newton là gì?

Theo hệ giám sát quốc tế (SI), đơn vị Newton (viết tắt là N) được dùng nhằm đo lực và lấy thương hiệu theo gót mái ấm khoa học tập vĩ đại Isaac Newton. Đơn vị này được bịa đặt theo gót thương hiệu của ông nhằm ghi nhận công trình xây dựng của ông về cơ học tập cổ xưa, ví như Định luật vạn vật mê hoặc và Định luật II Newton về hoạt động.

Bạn đang xem: 1N bằng bao nhiêu Kg? Bảng quy đổi từ Newton

1N bởi từng nào kg?

1N được lăm le nghĩa là lực tạo nên cho tới vật thể với lượng 1 kilogam.m/s2(kilogram mét bên trên giây bình phương). Do tê liệt, nhằm quy đổi kể từ đơn vị chức năng Newton quý phái kilogam, tao cần phải biết lượng của vật thể được vận dụng lực tê liệt. Với lượng của vật thể là một kilogam, 1N tương tự với 0.1 kilogam. Vì vậy, 1N bằng 0.1 kilogam.

1N (Newton) bởi từng nào những đơn vị chức năng khác?

1n bởi từng nào kilogam bảng quy thay đổi kể từ newton
  • 1N = 10-9 TN (Teranewton)
  • 1N = 10-9 GN (Giganewton)
  • 1N = 10-6 MN (Meganewton)
  • 1N = 10-3 kN (Kilonewton)
  • 1N = 1,000 mN (Millinewton)
  • 1N = 1,000,000 µN (Micronewton)
  • 1N = 1,000,000,000 nN (Nanonewton)

Quy thay đổi đơn vị chức năng kilogam quý phái Newton

Vì 1N xấp xỉ bởi 0.1kg nên 1kg = 10N

Ví dụ:

Xem thêm: Tổ tiên dặn: Trước cửa có 5 loại hoa, không giàu sang cũng rủng rỉnh của ăn của để, nhất là số 1

  • 5N bởi từng nào kg? Vì 1N xấp xỉ 0.1kg nên 5N = 0.5kg
  • 2kg bởi từng nào N? Vì 1kg = 10N nên 2kg = 20N

Chuyển thay đổi đơn vị chức năng kể từ Newton (N) quý phái Kilogram (Kg)

1 Kg bởi từng nào Newton? Vì 1 Kg = 10 N nên nhằm chuyển thay đổi đơn vị chức năng kể từ Newton quý phái Kilogram, tao cần phân chia độ quý hiếm tê liệt cho tới 10.

Bảng quy thay đổi đơn vị chức năng kể từ Newton quý phái Kilogram

Newton (N)Kilogram (Kg)
10.1021.0197
25.00252.5493
20.20392.0394
50.00985.0986
60.61186.1972

Nguồn tham ô khảo: Newton (đơn vị)

Xem thêm: Tướng mặt "phát tài trời định" của các tỷ phú giàu nhất thế giới: Chỉ cần có 1 điểm đã thành công hơn người