1. Tuần Này
  2. Tuần Sau

Vincom Long Biên
Tuần Này :25 - 31 tháng 7 năm 2014

 
 
Phim
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
 
Tượng Sáp Ma (NC16)*
12:20
16:10
20:10
 
Dị Biến (NC16)*
10:30
14:10
18:10
 
Thợ Săn Linh Hồn
10:45
14:40
18:40
 
Hercules (3D) (NC16)*
10:00
11:50
13:40
15:30
18:15
20:30
 
Triệu Cách Chết Miền Viễn Tây (NC16)*
12:30
16:30
20:50
 
Đoạt Hồn (NC16)*
10:15
12:05
13:55
15:45
17:35
19:25
21:15
 
Lưu ý: Lịch chiếu phim có thể thay đổi mà không báo trước.
(NC16)*: Phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.

Vincom Long Biên
Tuần Sau: 01 - 07 tháng 8 năm 2014

 
 
Phim
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
 
Vệ Binh Dải Ngân Hà
10:00
12:15
14:30
16:45
19:00
21:15
 
Tượng Sáp Ma (NC16)*
12:45
16:45
20:45
 
Dị Biến (NC16)*
10:45
14:45
18:45
 
Thợ Săn Linh Hồn
12:10
15:40
19:15
 
Hercules (3D) (NC16)*
10:30
12:25
14:20
16:20
18:20
20:20
 
Đoạt Hồn (NC16)*
10:15
13:50
17:20
21:00
 
Lưu ý: Lịch chiếu phim có thể thay đổi mà không báo trước.
(NC16)*: Phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.