1. Tuần Này
  2. Tuần Sau

Vincom Long Biên
Tuần Này :18 - 24 Tháng 04 năm 2014

 
 
Phim
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
 
Vợ Quỷ
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
 
Kẻ Truy Sát (NC16)*
12:00
16:00
20:00
 
RIO 2 (Phụ đề)
12:40
16:40
20:40
 
RIO 2 (Lồng tiếng)
10:40
14:40
18:40
 
Nhiệm Vụ Cuối Cùng
10:00
14:00
18:00
 
Captain America 2 (3D)
10:15
12:45
15:15
17:45
20:15
 
Lưu ý: Lịch chiếu phim có thể thay đổi mà không báo trước.
(NC16)*: Phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.

Vincom Long Biên
Tuần Sau : 25 / 04 - 01 / 05 năm 2014

 
 
Phim
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
 
Người Đẹp và Quái Vật
10:30
12:35
14:20
16:25
18:10
20:15
 
Xui Mà Hên (3D)
10:45
12:30
14:15
16:00
17:45
19:30
21:15
 
Trí Tuệ Siêu Việt
10:10
12:20
14:30
16:40
18:50
21:00
 
Vợ Quỷ
10:00
14:00
18:00
 
Kẻ Truy Sát (NC16)*
12:00
16:00
20:00
 
Lưu ý: Lịch chiếu phim có thể thay đổi mà không báo trước.
(NC16)*: Phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.