1. Tuần Này
  2. Tuần Sau

The Garden Shopping Center
Tuần này : 11 – 17 Tháng 04 năm 2014

 
Phim
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
 
Nhiệm Vụ Cuối Cùng (NC16)*
10:40
12:40
14:40
16:40
18:40
20:40
 
Báo Oán (NC16)*
10:30
12:15
14:00
15:45
17:30
19:20
21:15
 
Chiến Binh Mùa Đông (3D)
10:20
12:50
15:20
17:50
20:20
 
Chiến Binh Mùa Đông
10:50
13:20
15:50
18:20
20:50
 
Rio 2
11:15
13:10
15:05
17:00
19:00
21:00
 
Rio 2 (3D)
10:30
12:30
14:30
16:30
18:30
20:30
 
Lưu ý    : Lịch chiếu phim có thể thay đổi mà không cần báo trước.
(NC16)*: Phim không dành cho dưới 16 tuổi.
 
 

The Garden Shopping Center
Tuần sau :18 – 24 Tháng 04 năm 2014

 
Phim
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
 
Nhiệm Vụ Cuối Cùng
10:20
14:20
18:20
 
Nhật Ký Tình Yêu
12:20
16:20
20:20
 
Kẻ Truy Sát
11:00
15:10
19:15
 
Người Năng
13:00
17:10
21:15
 
Chiến Binh Mùa Đông
10:50
13:20
15:50
18:20
20:50
 
Vợ Quỷ
10:40
12:40
14:40
16:40
18:40
 
Rio 2
11:15
13:10
15:05
17:00
19:00
21:00
 
Rio 2 (3D)
10:30
12:30
14:30
16:30
18:30
20:30
 
Lưu ý    : Lịch chiếu phim có thể thay đổi mà không cần báo trước.
(NC16)*: Phim không dành cho dưới 16 tuổi.