1. Tuần này
  2. Tuần sau

The Garden Shopping Center
Tuần này: 22 – 28 tháng 8 năm 2014

 
Phim
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
 
Step Up: All In (3D)
10:30
12:35
14:40
16:45
19:00
21:10
 
Step Up: All In
11:20
13:30
15:40
17:50
20:15
 
Biệt đội đánh thuê 3 (NC16)*
10:40
13:00
13:15
15:20
17:40
18:00
20:00
 
Lucy (NC16)* 
10:20
12:10
14:00
15:45
17:30
19:15
21:00
 
 
11:10
15:00
18:45
 
Ninja Rùa
13:00
16:45
20:45
 
Vê Binh Giải Ngân Hà 
10:50
15:40
20:30
 
Lưu ý : Lịch chiếu phim có thể thay đổi mà không cần báo trước.
(NC16)*: Phim không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi.
 
 

The Garden Shopping Center
Tuần sau: 29/8 - 4/9 năm 2014

 
Phim
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
 
Lưu ý: Lịch chiếu phim có thể thay đổi mà không cần báo trước.
(NC16)*: Phim không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi.
 
 
-->