1. Tuần này
  2. Tuần sau

Nha Trang Center
Tuần này : 15 / 08 - 21 / 08 năm 2014

 
Phim
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
 
Ninja Rùa(3D)
10:00
13:35
17:15
19:10
21:00
 
Lucy (NC16)*
10:15
11:50
13:45
15:30
17:15
20:45
 
Cuồng Phong Thịnh Nộ
12:00
15:30
19:00
 
Biệt Đội Đánh Thuê 3
09:40
12:00
14:20
16:40
19:00
21:15
 
Lưu ý: Lịch chiếu phim có thay đổi mà không báo trước.
(NC16)*: Phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.

Nha Trang Center
Tuần sau: 22 / 08 - 28 / 08 năm 2014

 
Phim
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
 
Step Up:All In(3D)
10:30
12:35
14:40
16:45
18:50
20:55
 
Lucy (NC16)*
10:00
13:30
17:00
20:30
 
Ninja Rùa
11:40
15:10
18:40
 
Biệt Đội Đánh Thuê 3
09:40
12:00
14:20
16:40
19:00
21:15
 
-->